slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny zejména na podporu osobnostního rozvoje žáků a na minimalizaci rizik, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh vzdělávání.

Členové týmu ŠPP (výchovná poradkyně a školní metodička prevence) ve spolupráci s vedením školy a učiteli společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenci nebo preventivní péči metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování externí odborné péče.

Výchovný poradce: Mgr. Gabriela Sršňová, srsnova.gabriela@gyza.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Libuše Chudobová, chudobova.libuse@gyza.cz

Kontakty a odkazy na externí zdroje informací

Dokumenty