Články o uskutečněných akcích

Zájemci o dění na naší škole a uskutečněné školní akce mohou začít návštěvou odkazu ZDE.

Uskutečněné akce (manuálně vytvořený seznam):

Září:

 • 5.9.: Adaptační pobyt, Dolní Bušínov – G1.A
 • 6.-9.-9.: Startcamp 2022, Heroltice – 1.A, G5.A
 • 12.-16.9.: Sportovní kurz, Heroltice – 3.A, 7.A
 • 13.9.: Burza učebnic, aula školy
 • 19.-20.9: Jsme tady?, Dolní Bušínov – G2.A
 • 22.9.: Přednáška k Testům studijních předpokladů – 4.A, G8.A

Říjen:

 • 4.10.: Národní testování 2022 – G1.A
 • 12.10.: Přírodovědný klokan – G3.A, G4.A, 1.A, G5.A, 2.A, G6.A
 • 19.-21.10.: Exkurze Praha (D, ČJL, VV, ZSV) – G8.A
 • 24.-25.10.: Exkurze Praha (D, ČJL, VV, ZSV) – 4.A
 • 25.10.: Národní testování 2022 – G4.A

Listopad:

 • 4.11.: Piškvorky, oblastní kolo pro základní školy
 • 4.11.: Testování ČŠI – G2.A
 • 8.11.: Piškvorky, oblastní kolo pro střední školy
 • 8.11.: Projekt Tělo (pro přihlášené studenty), 1. až 4. vyuč. hodina
 • 8.11.: Testování ČŠI – G3.A
 • 8.11.: Scholaris – Šumperk
 • 8.11-: Tělo – testování fyzické kondice žáků SŠ (žáci VG)
 • 9.11.: Lakomec, divadelní představení v KD – všechny třídy VG + G3.A, G4.A
 • 14.11.: Poruchy příjmu potravy, přednáška – 1.A, G5.A, G2.A
 • 14.11.: Výživou ke zdraví, přednáška – G2.A
 • 16.11.: Den studentstva (celoškolní celodenní akce)
 • 21.-22.11.: FIT IN, Dolní Bušínov – G3.A
 • 22.11.: Finanční gramotnost, přednáška – 1.A, G5.A, 2.A, G6.A
 • 23.-24.11.: Soužití, Dolní Bušínov – G4.A
 • 24.-25.11.: Exkurze Praha – G6.A

Prosinec:

 • 28.11.- 2.12.: Experimentální dny  pro žáky ZŠ
 • 5.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Moderní dějiny – 1.A
 • 5.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Čtenářská gramotnost – 2.A
 • 6.12.: Mikuláš 2022 (Akce třídy G7.A pro všechny třídy)
 • 7.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Čtenářská gramotnost – G6.A
 • 8.12.: Den otevřených dveří 2022 (účast studentů vybraných tříd na organizaci akce)
 • 9.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Moderní dějiny – G5.A
 • 12.12.: Jak se peče koncert, výchovný koncert ZUŠ Zábřeh v KD Zábřeh – všechny třídy
 • 12.12.: Nebezpečné komunikační jevy související s používáním IC – G1.A, G.2.A
 • 13.12.: Studentské prezidentské volby (třídy VG)
 • 16.12.: Vánoční Vídeň – exkurze pro zájemce
 • 19.12.: Vánoční turnaj ve volejbale dívek (celodenní akce)
 • 21.12.: Školní Gaudeamus – 2.A, G6.A, 3.A, G7.A, 4.A, G8.A (akce absolventů školy pro současné studenty)
 • 21.12.: Vánoční akce DDM Krasohled – G1.A
 • 22.12.: Vánoční show, Katolický dům Zábřeh (všechny třídy prezentují připravený program)

Leden:

 • 3.-7.1.: Lyžařský kurz, Heroltice – G4.A
 • 11.1.: Exkurze ČJ, VV, D (Olomouc) – G5.A
 • 16.1.: Lyžařský kurz, Heroltice – G2.A
 • 18.1.: Beseda s pracovnicí Úřadu práce Šumperk PhDr. V. Kašparovou – 4.A, G8.A
 • 25.1.: Svět nanotechnologií, přednáška doc. RNDr. Romana Kubíka – 1.A, 2.A, G5.A, G6.A, SF7, SF8
 • 26.1.: Beseda se Světlanou Witovskou – 2.A, G6.A, 3.A G7.A, SD8, SZSV8
 • 27.1.: Fyzikální kaleidoskop PřF UPOL (exkurze F) – 2.A, G6.A SF7, SF8
 • 27.1.: Prezentace Policie ČR – 4.A, G8.A
 • 30.1.-2.2.: Výběrový lyžařský kurz (Ramzová, Šerák) – LK pro zájemce z VG

Únor:

 • 3.2.: Maturitní ples studentů gymnázia – KD
 • 6.2.: Fyzika v medicíně, přednáška doc. RNDr. Romana Kubíka (2.A, G6.A, 3.A, G7.A, SF8)
 • 8.2.: Informativní schůzka k volbě volitelných předmětů (2.A, G6.A)
 • 10.2.: Testy profesní orientace pro přihlášené žáky – 2.A, G6.A
 • 13.2.: Lyžařský kurz, Heroltice – 1.A, G5.A
 • 14.2.: Valentýn – akce studentské rady
 • 20.–24.2.: Týden mateřského jazyka
 • 23.2.: Válka na Ukrajině, přednáška a beseda s JUDr. Cyrilem Svobodou – 2.A, 3.A, G6.A, G7.A, SZSV8
 • 24.2.: GyzaBál

Březen:

 • 10.3.: Trestní odpovědnost mladistvých, přednáška – 1.A, G6.A
 • 15.3.: Ochrana občana při mimořádných událostech, požární ochrana, beseda s pracovníky HZS Šumperk – G1.A
 • 16.3.: Na cestě – vrstevnické provázení, prezentace programu – 2. a 3. ročník
 • 17.3.: Matematický klokan, celý NG a zájemci z VG
 • 24.3.: 1. jarní pochod – tradiční akce
 • 28.3.: Tanzánie – divoké srdce Afriky, filmové představení a beseda v rámci projektu Svět Kolem nás – celá škola mimo maturitních ročníků
 • 30.3.: Jeden svět Olomouc, filmová projekce – SZSV

Duben:

 • 3.4.: Velikonoční turnaj smíšených družstev ve volejbale, tělocvična školy
 • 5.4.: Rizikové sexuální chování, přednáška – G4.A a 2. ročník
 • 17.4.: Lesní pedagogika, exkurze Bi – G3.A
 • 17.4.: Like Shakespeare, divadelní představení, KD Zábřeh – celá škola mimo G3.A
 • 17.4.: English Camp, prezentace – G5.A, G6.A
 • 27.4.: Dental Prevention, preventivní program v oblasti dentálního zdraví – žáci NG a 1. roč.
 • 28.4.: Jaké to bylo v Rumunsku?, prezentace a beseda s účastníky projektu Erasmus+ – G4.A, G5.A, 1.A, 2.A, G6.A, 3.A, 5.A, G7.A

Květen:

 • 5.5. : Poslední zvonění – akce maturantů pro celou školu
 • 10.5.: Český den proti rakovině (veřejná sbírka Ligy proti rakovině) – 2.A a G6.A
 • 12.5.: Duševní hygiena, zásady přímé komunikace, přednáška – 2. ročník
 • 12.5.: Antikoncepce a sexuální násilí, přednáška – dívky G4.A
 • 12.5.: S tebou o tobě, přednáška – dívky 1.A
 • 15.5.: Lesní pedagogika (exkurze Bi) – 1.A
 • 23.5.: Jak zvládat stres, přednáška a beseda – G5.A
 • 23.5.: Hudební žánry aneb malé zpravodajství o tom, co se hraje v ZUŠ, výchovný koncert ZUŠ Zábřeh, KD – celá škola
 • 24.5.: Exkurze ČJL, Arcidiecézní muzeum Olomouc – G5.A
 • 24.5.: Slavnostní předání maturitních vysvědčení – maturitní ročník
 • 26.5.: S tebou o tobě, přednáška – dívky G5.A
 • 26.5.: Čas proměn, přednáška – dívky G1.A

Naplánované akce:

KVĚTEN

– Lesní pedagogika – 1 den (G2.A)

– Botanická exkurze – 3 dny (1.A, 5.A)

– Zoologická exkurze v okolí Brna – 3 dny (2.A, 6.A)

ČERVEN

– výměnný pobyt žáků a učitelů se školy SSASD, PA, USA

– exkurze – Dlouhé stráně (G3.A)

– přírodovědný jarmark (G4.A, 1.A)

– vodácký a cyklistický kurz pro  – Pálava (VG)

– jazykový kurz G4.A – Ramzová

– praktické cvičení

– návštěva Cervantesova institutu v Praze (ŠpJ)

– příprava STARTkempu (září 2023)

– cvičný požární poplach s nácvikem evakuace