Články o uskutečněných akcích

Zájemci o dění na naší škole a uskutečněné školní akce mohou začít návštěvou odkazu ZDE.

Uskutečněné akce (manuálně vytvořený seznam):

Září:
5.9.: Adaptační pobyt, Dolní Bušínov – G1.A
6.-9.-9.: Startcamp 2022, Heroltice – 1.A, G5.A
12.-16.9.: Sportovní kurz, Heroltice – 3.A, 7.A
13.9.: Burza učebnic, aula školy
19.-20.9: Jsme tady?, Dolní Bušínov – G2.A
22.9.: Přednáška k Testům studijních předpokladů – 4.A, G8.A
 
Říjen:
4.10.: Národní testování 2022 – G1.A
12.10.: Přírodovědný klokan – G3.A, G4.A, 1.A, G5.A, 2.A, G6.A
19.-21.10.: Exkurze Praha (D, ČJL, VV, ZSV) – G8.A
24.-25.10.: Exkurze Praha (D, ČJL, VV, ZSV) – 4.A
25.10.: Národní testování 2022 – G4.A
 
Listopad:
4.11.: Piškvorky, oblastní kolo pro základní školy
4.11.: Testování ČŠI – G2.A
8.11.: Piškvorky, oblastní kolo pro střední školy
8.11.: Projekt Tělo (pro přihlášené studenty), 1. až 4. vyuč. hodina
8.11.: Testování ČŠI – G3.A
8.11.: Scholaris – Šumperk
8.11-: Tělo – testování fyzické kondice žáků SŠ (žáci VG)
9.11.: Lakomec, divadelní představení v KD – všechny třídy VG + G3.A, G4.A
14.11.: Poruchy příjmu potravy, přednáška – 1.A, G5.A, G2.A
14.11.: Výživou ke zdraví, přednáška – G2.A
16.11.: Den studentstva (celoškolní celodenní akce)
21.-22.11.: FIT IN, Dolní Bušínov – G3.A
22.11.: Finanční gramotnost, přednáška – 1.A, G5.A, 2.A, G6.A
23.-24.11.: Soužití, Dolní Bušínov – G4.A
24.-25.11.: Exkurze Praha – G6.A
 
Prosinec:
28.11.- 2.12.: Experimentální dny  pro žáky ZŠ
5.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Moderní dějiny – 1.A
5.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Čtenářská gramotnost – 2.A
6.12.: Mikuláš 2022 (Akce třídy G7.A pro všechny třídy)
7.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Čtenářská gramotnost – G6.A
8.12.: Den otevřených dveří 2022 (účast studentů vybraných tříd na organizaci akce)
9.12.: Zjišťování výsledků vzdělávání žáků (testy ČŠI) – Moderní dějiny – G5.A
12.12.: Jak se peče koncert, výchovný koncert ZUŠ Zábřeh v KD Zábřeh – všechny třídy
12.12.: Nebezpečné komunikační jevy související s používáním IC – G1.A, G.2.A
13.12.: Studentské prezidentské volby (třídy VG)
16.12.: Vánoční Vídeň – exkurze pro zájemce 
19.12.: Vánoční turnaj ve volejbale dívek (celodenní akce)
21.12.: Školní Gaudeamus – 2.A, G6.A, 3.A, G7.A, 4.A, G8.A (akce absolventů školy pro současné studenty)
21.12.: Vánoční akce DDM Krasohled – G1.A
22.12.: Vánoční show, Katolický dům Zábřeh (všechny třídy prezentují připravený program)
 
Leden:
3.-7.1.: Lyžařský kurz, Heroltice – G4.A
11.1.: Exkurze ČJ, VV, D (Olomouc) – G5.A
16.1.: Lyžařský kurz, Heroltice – G2.A
18.1.: Beseda s pracovnicí Úřadu práce Šumperk PhDr. V. Kašparovou – 4.A, G8.A
25.1.: Svět nanotechnologií, přednáška doc. RNDr. Romana Kubíka – 1.A, 2.A, G5.A, G6.A, SF7, SF8
26.1.: Beseda se Světlanou Witovskou – 2.A, G6.A, 3.A G7.A, SD8, SZSV8
27.1.: Fyzikální kaleidoskop PřF UPOL (exkurze F) – 2.A, G6.A SF7, SF8
27.1.: Prezentace Policie ČR – 4.A, G8.A
30.1.-2.2.: Výběrový lyžařský kurz (Ramzová, Šerák) – LK pro zájemce z VG
 
Únor:
3.2.: Maturitní ples studentů gymnázia – KD
6.2.: Fyzika v medicíně, přednáška doc. RNDr. Romana Kubíka (2.A, G6.A, 3.A, G7.A, SF8)
8.2.: Informativní schůzka k volbě volitelných předmětů (2.A, G6.A)
10.2.: Testy profesní orientace pro přihlášené žáky – 2.A, G6.A
13.2.: Lyžařský kurz, Heroltice – 1.A, G5.A
14.2.: Valentýn – akce studentské rady
20.–24.2.: Týden mateřského jazyka
23.2.: Válka na Ukrajině, přednáška a beseda s JUDr. Cyrilem Svobodou – 2.A, 3.A, G6.A, G7.A, SZSV8 
24.2.: GyzaBál
 

Naplánované akce:

ÚNOR
– turnaj ve volejbale – chlapci
– Fyziklání (vybrané týmy)
– Jeden den s fyzikou (zájemci o F)
 
BŘEZEN
 
– 1. jarní pochod – Memoriál Arnošta Valenty
– testování G5.A – ČG a MG
– testování 1.A – ČG a MG
– informační beseda pro maturanty s pracovníky úřadu práce Špk
– Bucherwurm – recitační soutěž v NJ
 
DUBEN
 
– Ústy básníka – recitační soutěž ve ŠpJ
– Antikoncepce, sexuální násilí – beseda (G4.A)
– Drogová prevence, gambling – beseda (2.A, G6.A)
– Čas proměn – beseda (dívky G1.A)
 
KVĚTEN
 
– poslední zvonění 4.A, G8.A
– Zvládání stresu – beseda (1.A, G5.A, 3.A, G7.A)
– S Tebou o Tobě – sexualita, antikoncepce, … – beseda (1.A, G5.A)
– experimentální den pro žáky ZŠ
– Lesní pedagogika – 1 den (G2.A)
– Botanická exkurze – 3 dny (1.A, 5.A)
– Zoologická exkurze v okolí Brna – 3 dny (2.A, 6.A)
 
ČERVEN
 
– výměnný pobyt žáků a učitelů se školy SSASD, PA, USA
– exkurze – Dlouhé stráně (G3.A)
– přírodovědný jarmark (G4.A, 1.A)
– vodácký a cyklistický kurz pro  – Pálava (VG)
– jazykový kurz G4.A – Ramzová
– praktické cvičení
– návštěva Cervantesova institutu v Praze (ŠpJ)
– příprava STARTkempu (září 2023)
– cvičný požární poplach s nácvikem evakuace