Spolek Sdružení GYZA, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců, studentů a občanů se zájmem o činnost Gymnázia Zábřeh, jehož účelem je mj. podporovat mimoškolní aktivity a zájmové činnosti studentů školy. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou podle zákona 83/1990 Sb. Detailní popis účelu, aktivit a hospodaření spolku je uveden ve stanovách Sdružení GYZA, z.s.