Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 realizuje

Doučování žáků školy v rámci realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola realizuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v rámci tzv. Národního plánu obnovy. Cílem doučování je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Žáci (resp. zákonní zástupci žáků), kteří mají zájem využít možnosti doučování, se mohou obracet na svého třídního učitele, nebo na učitele daného předmětu.  

Při výběru žáků do programu doučování se přednostně využijí kritéria uvedená zde.  

Doučování probíhá v období 1. 1. 2022 – 31. 8. 2023.

 

Za období od 1. 1. do 31. 8. 2022 bylo doučováním podpořeno celkem 30 žáků, přičemž bylo realizováno celkem 116 hodin doučování.

Za období od 1. 9. do 31. 12. 2022 bylo doučováním podpořeno celkem 22 žáků, přičemž bylo realizováno celkem 111 hodin doučování.

Za období od 1. 1. do 31. 8. 2023 bylo doučováním podpořeno celkem 33 žáků, přičemž bylo realizováno celkem 177 hodin doučování.

Doučování žáků je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.