Rozhraní pro přístup do systému:

Přístup učitele:

Přístup studenta: