Rychle nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici ZDE.


Kontaktní údaje

Gymnázium, Zábřeh, nám. Osvobození 20, 789 01 Zábřeh
IČO: 49589687
datová schránka: 8jsj556
tel.: 583 411 138 – kancelář, spojovatelka
tel.: 583 416 380 – ředitelna

e-mail: reditel(zavinac)gyza(tecka)cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
expozitura  Zábřeh
č.ú. 86-7476040237/0100

Účet pro příchozí platby za školní akce od žáků a jejich zákonných zástupců: č.ú. 123-2543490287/0100


POZOR! e-mailový kontakt na konkrétního zaměstnance je jednotně ve tvaru prijmeni(tečka)jmeno(zavináč)gyza(tečka)cz.
Například e-mail fiktivního pracovníka Jana Nováka je novak.jan@gyza.cz.

Ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
 • VLK Zbyněk
Výchovný poradce:
Pedagogičtí zaměstnanci:

Aktuální seznam pedagogických zaměstnanců je k dispozici ZDE.

 • BROŽOVÁ Marie, PhDr.
 • DRLÍKOVÁ Jana, PaedDr.
 • HAJTMAR Jaroslav, RNDr.
 • HAVLÍČEK Petr, Mgr.
 • HORÁČKOVÁ Pavlína, RNDr.
 • HOŠKOVÁ Lenka, Mgr.
 • CHUDOBOVÁ Libuše, Mgr.
 • JOHNOVÁ Daniela, Mgr.
 • KADLECOVÁ Ilona
 • KEZNIKLOVÁ Lena, Mgr.
 • KRATOCHVÍL Milan, Mgr.
 • MACHÁČKOVÁ Barbora, Mgr.
 • MATĚJOVÁ Jana, Mgr.
 • MIKUŠKOVÁ Hana, Mgr.
 • MRÁZKOVÁ Zuzana, Mgr.
 • PACLÍK Martin, Mgr.
 • PACLÍKOVÁ Karla, Mgr
 • PEK Lubomír, RNDr.
 • RAMSEY Cameron Michael, Mgr.
 • RICO Pumprlová Kristýna, Mgr.
 • SKROTTOVÁ Marie, Mgr.
 • SRŠŇOVÁ Gabriela, Mgr.
 • STRAŠILOVÁ Radka, Mgr.
 • ŠÍPOVÁ Daniela, Mgr.
 • ŠPŮRKOVÁ Vladana, Mgr.
 • ŠVÁBOVÁ Věra, Mgr.
 • VLK Zbyněk
 • VYSLOUŽILOVÁ Tereza, Mgr.
 • ZIMMERMANN Zdeněk, Mgr.
Správní zaměstnanci:
 • KROBOTOVÁ Hana, Bc. – vedoucí technicko-ekonomického úseku
 • TILLOVÁ Pavla, Mgr. – administrativní pracovnice
 • ADAMOVÁ Radka, Mgr. – účetní
 • SEDLÁČKOVÁ Jana – správce budov (583 411 876)
 • KUBÍČKOVÁ Věra
 • MACKOVÁ Ľubica
 • VLČKOVÁ Marta
Školní jídelna:
 • Knižátková Iveta – vedoucí školní stravovny (583 416 183)
 • Ginther Jiří
 • Jílková Jana
 • RAJČULOVÁ Martina

POZOR! e-mailový kontakt na konkrétního zaměstnance je jednotně ve tvaru prijmeni(tečka)jmeno(zavináč)gyza(tečka)cz.
Například e-mail fiktivního pracovníka Jana Nováka je novak.jan@gyza.cz.