Gymnázium Zábřeh bylo založeno v roce 1896 jako první česká střední škola na severozápadní Moravě. Po více než sto letech své existence je Gymnázium v Zábřehu vnímáno jako samozřejmá a přirozená součást města a života jeho obyvatel. Duch školy od jejího vzniku vytvářely vynikající pedagogické osobnosti, které jí vtiskly pečeť kvality, náročnosti, kulturnosti, moudrosti a lidskosti.

Dnešní Gymnázium Zábřeh je střední škola poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Všeobecně koncipovaný základ spolu s možností profilace studentů formou nepovinných předmětů a volitelných seminářů poskytuje absolventům dobrou přípravu především ke studiu na vysokých školách všech zaměření. Současně škola poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátkodobé zaškolení. Maturant může také pokračovat ve studiu na některé vyšší odborné škole. Od roku 1990 existuje škola jako víceleté gymnázium. V současné době nabízí vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém oboru vzdělání.

Gymnázium Zábřeh pokrývá nabídkou středního všeobecného vzdělání spádovou oblast, do níž patří přibližně 15 úplných základních škol a další neúplné ZŠ.

Dopravní dostupnost pro obce spádové oblasti je dobrá. Město Zábřeh má velmi dobré autobusové i vlakové spojení jak s obcemi Zábřežska, tak Mohelnicka i Šumperska. Ne náhodou je toto město nazýváno „křižovatkou cest“.

Proč studovat na gymnáziu v Zábřehu?

Gymnaziální vzdělání je obecně nejlepší přípravou k dalšímu studiu na vysokých školách. Všeobecně koncipovaný základ s možností individuální profilace studentů formou volitelných předmětů zajišťuje kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách všech zaměření podle volby absolventa. Současně gymnázium poskytuje vzdělání upotřebitelné také v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání. Absolvent gymnázia sice nezískává odbornou kvalifikaci, získává však kvalitní všeobecný rozhled a je schopen se pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu práce.

Toto vše platí v bohaté míře pro Gymnázium Zábřeh, které zůstává věrné své více než stoleté tradici. Kvalitu výuky dokumentuje každoročně vysoký počet studentů přijatých na vysoké školy a vyšší odborné školy. V loňském roce bylo k dalšímu studiu přijato 95% všech absolventů Gymnázia Zábřeh. Dalším měřítkem kvality může být také úroveň maturitních zkoušek. Tu lze dokladovat výsledky školy v Maturitní generálce pro připravovanou „novou maturitu“, která se konala v závěru loňského roku. Zúčastnilo se jí 74 studentů, kteří vykonali celkem 175 testů v základní i vyšší úrovni obtížnosti. Pouze dva z nich nebyli úspěšní a to ve vyšším stupni obtížnosti. Úspěšně by tedy novou „státní maturitu“ vykonalo 97% studentů, což odpovídá standardním výsledkům maturitních zkoušek v předchozích letech. Studenti Gymnázia Zábřeh se tedy nemusejí nové maturity obávat. Velmi dobrých výsledků dosahují studenti školy také v nejrůznějších soutěžích. Každoročně se proto objevují mezi talenty oceněnými Olomouckým krajem. Například v loňském roce byla studentům Gymnázia Zábřeh udělena čtyři přední místa v soutěži Talent Olomouckého kraje, což je největší počet ze všech oceněných škol z oblasti Šumperska a Jesenicka.

Vedle kvalitní přípravy k maturitě a studiu na vysokých školách umožňuje Gymnázium Zábřeh také  uspokojování individuálních zájmů studentů. Ti mají možnost vybrat si z široké nabídky výuky jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština, španělština a latina) a volitelných seminářů, účastní se mezinárodních projektů (spolupráce s Finskem, Francií, Anglií, Německem, Polskem) a výměnných pobytů v partnerských školách v Německu a USA. Studenti realizují své zájmy také prostřednictvím sportovních nebo přírodovědných kroužků. Svůj talent mohou uplatnit také v divadelním kroužku, jehož představení pro studenty i veřejnost se staly tradicí.

Gymnázium Zábřeh nabízí jak kvalitní přípravu k dalšímu studiu na VŠ, tak dobré  možnosti seberealizace. To vše v přátelské atmosféře školy.