• Dne 24.2.2014 Gymnázium Zábřeh vyhlásilo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup počítačů pro projekt Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. Tento projekt škola realizuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách:

  • Výzva k podání nabídek [DOC][PDF]
  • Zadávací dokumentace (Nákup počítačových sestav) [DOC][PDF]
  • Přílohy (krycí list, čestné prohlášení, specifikace nabízeného zboží a služeb, cenová nabídka, obálka) [DOC][PDF]
  • Doplňující informace C14272

  —————————————————————————————————–

  =============================================================

  Starší výběrová řízení: