Organizace výuky od 14. října 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od středy 14. října 2020 k dalšímu omezení provozu škol.

Od 14. října 2020 přechází všechny třídy školy na distanční výuku. Podrobnosti o podobě distanční výuky najdete v přiloženém souboru.

Žákům bude v době distanční výuky umožněn odběr stravy ve školní jídelně. Jelikož se budou vzdělávat distančně všechny třídy, bude od 14. října žákům umožněno oběd odebrat i zkonzumovat v prostoru školní jídelny. (Samozřejmě je možný odběr oběda také do jídlonosiče.) Ve školní jídelně budou vyčleněna místa k sezení tak, aby mezi jednotlivými žáky byly dostatečné rozestupy.  Žáci budou vstupovat do jídelny zadním vchodem ze dvora školy. Žáci mohou vstupovat do jídelny pouze tehdy, pokud budou v jídelně volná místa k sezení (resp. bude volno u výdejního okénka). Výdej obědů bude probíhat každý pracovní den v době od 11:30 do 13:00 hodin. Upozorňujeme, že všem žákům nižšího gymnázia budou obědy od 14. října 2020 hromadně odhlášeny. (Žákům vyššího gymnázia byly obědy odhlášeny již od 12. října.) Žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně, si mohou obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

V tuto chvíli předpokládáme, že distanční výuka bude probíhat od 14. do 23. října. Protože v týdnu od  26. do 30. října budou prázdniny, předpokládáme pokračování běžné výuky opět od 2. listopadu 2020.

Martin Paclík, ředitel školy 

Přiložené dokumenty

Omezení styku s veřejností

Oznamujeme, že v návaznosti na opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky dochází od 12. října do 25. října 2020 k omezení styku zaměstnanců školy s veřejností takto:

  • bude upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné,
  • příjem veškerých dokumentů bude probíhat pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (s upřednostněním elektronické komunikace),
  • případný nezbytný osobní kontakt zaměstnanců školy s veřejností bude probíhat za zvýšených hygienických opatření,
  • rozsah úředních hodin podatelny se omezuje na dva dny v týdnu, pondělí a středa v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30

Organizace výuky od 12. října 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od pondělí 12. října 2020 k následujícím změnám v provozu naší školy.

Všechny třídy nižšího gymnázia budou pokračovat v „běžné“ výuce s osobní přítomností žáků ve škole. Při této výuce budou samozřejmě dodržována všechna obecně platná hygienická nařízení.

Všechny třídy vyššího gymnázia (čtyřleté i osmileté studium) přejdou na distanční výuku. Podrobnosti o podobě distanční výuky najdete v přiloženém souboru.

Žákům vzdělávaným distančně bude v době distanční výuky umožněn odběr stravy ve školní jídelně. Těmto žákům však budou obědy vydávány do jídlonosičů a žáci je budou konzumovat mimo prostor školní jídelny. Výdej obědů pro distančně vzdělávané žáky bude probíhat ve školní jídelně každý pracovní den v době od 11:30 do 12.30 hodin. Upozorňujeme všechny žáky a jejich rodiče, že všem žákům vyššího gymnázia budou obědy od 12. října 2020 hromadně odhlášeny. Žáci, kteří budou mít o odběr stravy zájem, si mohou obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

V tuto chvíli předpokládáme, že distanční výuka bude probíhat od 12. do 23. října. Protože v týdnu od  26. do 30. října budou prázdniny, předpokládáme pokračování běžné výuky opět od 2. listopadu 2020.

Martin Paclík, ředitel školy

Přiložené dokumenty

Výuka od 5. října 2020

Podle zatím neoficiálních informací, které se nám podařilo získat, bude Olomoucký kraj v tzv. „Semaforu“ od 2. října 2020 označen zelenou barvou. To by znamenalo, že na středních školách v Olomouckém kraji bude od 5. října probíhat výuka s přítomností žáků ve škole. Ministerstvo zdravotnictví však dosud aktuální „Semafor“ nezveřejnilo.
(V tuto chvíli je na internetových stránkách ministerstva zveřejněna mapa, ve kterém je náš okres označen žlutou barvou.)

Sdělujeme proto následující informaci pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Jelikož dosud nemáme informaci, že by Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje bylo vydáno závazné opatření týkající se uzavření středních škol v Olomouckém kraji, platí v tuto chvíli, že od pondělí 5. října bude pokračovat „běžná“ výuka s osobní přítomností žáků ve škole. Drobná omezení se budou týkat pouze činností žáků v hudební a tělesné výchově. Pokud dojde ke změně situace, budeme o tom žáky a jejich rodiče neprodleně informovat prostřednictvím školního informačního systému ŠkolaOnline.

Martin Paclík, ředitel školy

Sportovní kurz 2020

Letošní sportovní kurz, jehož konání nezastavilo ani řádění koronaviru, se premiérově uskutečnil v Herolticích, takže jsme se v rámci pěších výletů mohli seznámit nejen s tím, jak pracovat s mapou, ale i s rozmanitou přírodou Orlických hor a podívat se k pramenu Moravské Sázavy. (Pokračování textu…)

Vyhlášení voleb členů školské rady

Ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023. Volby členů školské rady se uskuteční ve dnech 21. a 22. října 2020 od 9:00 do 17:00 hodin v budově gymnázia. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Podrobnosti o složení školské rady, o průběhu voleb a o možnosti navrhovat kandidáty naleznete ZDE.

Doplnění hygienických a protiepidemických opatření k 10. 9. 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví účinným od 10. 9. 2020 doplňujeme hygienická a protiepidemická opatření zavedená na Gymnáziu Zábřeh pro školní rok 2020/2021. Od 10. 9. 2020 mají žáci, zaměstnanci školy a nezbytné návštěvy povinnost nosit ve společných prostorách školy a školní jídelny ochranné prostředky dýchacích cest. Více ZDE.

Hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2020/2021

Zveřejňujeme hygienická a protiepidemická opatření zavedená pro školní rok 2020/2021 na Gymnáziu Zábřeh viz ZDE.

Provoz školy v době hlavních prázdnin

Upozorňujeme, že provoz školy bude v době letních prázdnin omezen z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci školy. Veškeré záležitosti, které je potřeba řešit osobní návštěvou, doporučujeme vyřizovat v období od 25. – 31. srpna 2020, kdy bude škola v plném provozu. Mimo tuto dobu doporučujeme využití ke komunikaci s naší školou dálkových prostředků (telefon, e-mail). V případě nutnosti osobní návštěvy školy si předem sjednejte schůzku telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty na zaměstnance, kteří budou zabezpečovat provoz školy v období prázdnin, jsou v přiloženém souboru – PDF.

Přejeme všech žákům pěkné prázdniny a jejich rodičům příjemné prožití dovolené.

Výuka od 22. června 2020 – informace pro žáky a rodiče

Milí žáci,
Vážení rodiče,

zveřejňujeme rozvrh pro výuku ve škole od 22. do  26. června 2020. Výuka bude v těchto dnech probíhat ve stejném režimu, jako tomu bylo ve dnech 10. – 12. června.

Z MŠMT máme také informaci, že dojde k dalšímu uvolnění hygienických opatření a bude povoleno, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním a kterých se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. (Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.) Plánujeme proto, že v pondělí 29. června  se budou konat třídní akce a 30. června proběhne hromadně výdej vysvědčení. Žáci, kteří od 10. června nebyli ve výuce přítomni, budou při účasti na akcích v závěru roku muset odevzdat čestné prohlášení. 

Přeji vám příjemné prožité prázdnin a dovolené.

Mgr. Martin Paclík, ředitel školy 

Přiložené dokumenty