Organizace výuky od 25. listopadu 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,

na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k částečnému návratu žáků do škol.

Od středy 25. 11. 2020 začnou docházet do školy žáci maturitního ročníku (třídy 4.A, G 8.A). Jelikož při výuce musí být dodržena homogenita tříd (skupin) a tato homogenita má přednost před plněním ŠVP, není možná výuka  seminářů ve stávajících skupinách. Jedinou možností jak zorganizovat výuku je proto rozdělení skupin seminářů po třídách. V praxi to bude znamenat, že žáci jedné ze tříd budou mít výuku semináře podle stávajícího rozvrhu, žáci druhé třídy budou mít v tomto čase volno a seminář budou mít v jiné době. Ostatní výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Rozvrh seminářů na jednotlivé týdny se může lišit, protože bude částečně ovlivňován také rotační výukou tříd nižšího gymnázia, která začne od pondělí 30. 11. 2020. Rozvrh bude vždy zveřejněn v úložišti dokumentů ve Škole OnLine v záložce Data pro žáky a rodiče.      

Od pondělí 30. 11. 2020 bude zahájena rotační výuka žáků NG. Až do odvolání se budou třídy ve výuce střídat tak, že v lichých týdnech budou do školy docházet žáci tříd G 1.A a G 2.A a v sudých týdnech budou do školy docházet žáci tříd G 3.A a G 4.A. (Jako první tedy budou ve škole přítomni od pondělí 30. 11. 2020 žáci tříd G 1.A a G 2.A.) Výuka v těchto třídách bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin. Drobné úpravy rozvrhu mohou z hygienických důvodů nastat v umístění tříd (skupin) do učeben, případně ve stanovení času na oběd.

Třídy, které se nebudou účastnit prezenční výuky, se budou nadále vzdělávat distanční formou.

Žáci, kteří budou docházet do školy, se mohou standardně stravovat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Protože nesmí docházet k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu do jídlonosičů, bude odběr stravy do jídlonosičů probíhat v době 10:30 – 11:00 hodin.  Upozorňujeme, že žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně (vzdělávaní distančně i prezenčně), si musí obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

Přeji vám všem pevné nervy a hlavně zdraví.

Martin Paclík, ředitel školy

Obnovení výuky ve škole

Vážení rodiče,
Milí žáci,

v příštích dnech by mělo dojít k obnovení osobní účasti žáků ve školách. V tuto chvíli máme informaci, že:

  • listopadu se vrátí do škol žáci závěrečných ročníků SŠ,
  • listopadu se vrátí do školy v „rotačním režimu“ žáci 2. stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií.

Oba termíny však ještě musí být schváleny vládou ČR. Současně zatím nejsou známa přesná pravidla „rotačního režimu“ výuky. Omlouvám se proto, že v tuto chvíli vám nemůžeme dát přesnou informaci, která třída a ke kterému dni nastoupí do školy.

Zatím předpokládáme dne 25. listopadu návrat žáků tříd 4.A a G8.A do školy. Výuka těchto tříd bude pokračovat podle standardního rozvrhu hodin.

Od 30. listopadu předpokládáme obnovení přítomnosti žáků ve škole na nižším gymnáziu. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Jestli bude výuka „rotační“, případně kdy a které třídy se jí budou účastnit, upřesníme, jakmile budeme mít přesnější informace z MŠMT.

Děkuji za pochopení.

Martin Paclík

Soutěž Matematický klokan proběhla on-line

Tradiční matematická soutěž Matematický klokan letos proběhla on-line formou prostřednictvím aplikace Teams-Assignments. V minulých letech se této zábavné matematické soutěže účastnilo vždy kolem 120 studentů. Letošní on-line verzi nakonec řešilo ve čtyřech kategoriích celkem 20 studentů.Gratuluji vítězům v jednotlivých kategoriích:

(Pokračování textu…)

Omezení styku s veřejností

Oznamujeme, že v návaznosti na opatření přijatá vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky dochází od 12. října do odvolání k omezení styku zaměstnanců školy s veřejností takto:

  • bude upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné,
  • příjem veškerých dokumentů bude probíhat pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (s upřednostněním elektronické komunikace),
  • případný nezbytný osobní kontakt zaměstnanců školy s veřejností bude probíhat za zvýšených hygienických opatření,
  • rozsah úředních hodin podatelny se omezuje na dva dny v týdnu, pondělí a středa v době od 10:00 do 12:00 hodin a od 12:30 do 15:30

Organizace výuky od 2. listopadu 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pokračuje od 2. listopadu distanční výuka.

Pro organizaci distanční výuky nadále platí informace zveřejněné dne 13. října 2020.

Žákům bude i nadále v době distanční výuky umožněn odběr stravy ve školní jídelně. Vzhledem k protiepidemickým opatřením bude probíhat pouze výdej stravy do jídlonosičů. Výdej obědů bude probíhat každý pracovní den v době od 11:30 do 13.00 hodin. Upozorňujeme, že žáci nemají od 2. listopadu obědy přihlášeny. Žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně, si mohou obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

Přeji vám všem pevné nervy a hlavně zdraví.

Martin Paclík, ředitel školy

Vyhlášení nových voleb členů školské rady

Ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje nové volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023. Volby členů školské rady se uskuteční ve dnech 16. – 19. listopadu v budově gymnázia. Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob vzhledem k epidemii onemocnění Covid-19, proběhne hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků distančním způsobem prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Podrobnosti o složení školské rady, o průběhu voleb a o možnosti navrhovat kandidáty naleznete ZDE.

Organizace výuky od 14. října 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od středy 14. října 2020 k dalšímu omezení provozu škol.

Od 14. října 2020 přechází všechny třídy školy na distanční výuku. Podrobnosti o podobě distanční výuky najdete v přiloženém souboru.

Žákům bude v době distanční výuky umožněn odběr stravy ve školní jídelně. Jelikož se budou vzdělávat distančně všechny třídy, bude od 14. října žákům umožněno oběd odebrat i zkonzumovat v prostoru školní jídelny. (Samozřejmě je možný odběr oběda také do jídlonosiče.) Ve školní jídelně budou vyčleněna místa k sezení tak, aby mezi jednotlivými žáky byly dostatečné rozestupy.  Žáci budou vstupovat do jídelny zadním vchodem ze dvora školy. Žáci mohou vstupovat do jídelny pouze tehdy, pokud budou v jídelně volná místa k sezení (resp. bude volno u výdejního okénka). Výdej obědů bude probíhat každý pracovní den v době od 11:30 do 13:00 hodin. Upozorňujeme, že všem žákům nižšího gymnázia budou obědy od 14. října 2020 hromadně odhlášeny. (Žákům vyššího gymnázia byly obědy odhlášeny již od 12. října.) Žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně, si mohou obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

V tuto chvíli předpokládáme, že distanční výuka bude probíhat od 14. do 23. října. Protože v týdnu od  26. do 30. října budou prázdniny, předpokládáme pokračování běžné výuky opět od 2. listopadu 2020.

Martin Paclík, ředitel školy 

Přiložené dokumenty

Organizace výuky od 12. října 2020

Vážení rodiče,
milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od pondělí 12. října 2020 k následujícím změnám v provozu naší školy.

Všechny třídy nižšího gymnázia budou pokračovat v „běžné“ výuce s osobní přítomností žáků ve škole. Při této výuce budou samozřejmě dodržována všechna obecně platná hygienická nařízení.

Všechny třídy vyššího gymnázia (čtyřleté i osmileté studium) přejdou na distanční výuku. Podrobnosti o podobě distanční výuky najdete v přiloženém souboru.

Žákům vzdělávaným distančně bude v době distanční výuky umožněn odběr stravy ve školní jídelně. Těmto žákům však budou obědy vydávány do jídlonosičů a žáci je budou konzumovat mimo prostor školní jídelny. Výdej obědů pro distančně vzdělávané žáky bude probíhat ve školní jídelně každý pracovní den v době od 11:30 do 12.30 hodin. Upozorňujeme všechny žáky a jejich rodiče, že všem žákům vyššího gymnázia budou obědy od 12. října 2020 hromadně odhlášeny. Žáci, kteří budou mít o odběr stravy zájem, si mohou obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

V tuto chvíli předpokládáme, že distanční výuka bude probíhat od 12. do 23. října. Protože v týdnu od  26. do 30. října budou prázdniny, předpokládáme pokračování běžné výuky opět od 2. listopadu 2020.

Martin Paclík, ředitel školy

Přiložené dokumenty

Výuka od 5. října 2020

Podle zatím neoficiálních informací, které se nám podařilo získat, bude Olomoucký kraj v tzv. „Semaforu“ od 2. října 2020 označen zelenou barvou. To by znamenalo, že na středních školách v Olomouckém kraji bude od 5. října probíhat výuka s přítomností žáků ve škole. Ministerstvo zdravotnictví však dosud aktuální „Semafor“ nezveřejnilo.
(V tuto chvíli je na internetových stránkách ministerstva zveřejněna mapa, ve kterém je náš okres označen žlutou barvou.)

Sdělujeme proto následující informaci pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Jelikož dosud nemáme informaci, že by Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje bylo vydáno závazné opatření týkající se uzavření středních škol v Olomouckém kraji, platí v tuto chvíli, že od pondělí 5. října bude pokračovat „běžná“ výuka s osobní přítomností žáků ve škole. Drobná omezení se budou týkat pouze činností žáků v hudební a tělesné výchově. Pokud dojde ke změně situace, budeme o tom žáky a jejich rodiče neprodleně informovat prostřednictvím školního informačního systému ŠkolaOnline.

Martin Paclík, ředitel školy

Sportovní kurz 2020

Letošní sportovní kurz, jehož konání nezastavilo ani řádění koronaviru, se premiérově uskutečnil v Herolticích, takže jsme se v rámci pěších výletů mohli seznámit nejen s tím, jak pracovat s mapou, ale i s rozmanitou přírodou Orlických hor a podívat se k pramenu Moravské Sázavy. (Pokračování textu…)