Výsledky přijímacího řízení

  • 16.6. 2020, 11:40 hodin – Výsledky přijímacího řízení ke čtyřletému i osmiletému studiu pro školní rok 2020-2021 naleznete ZDE

Výuka od 8. června 2020 – informace pro žáky a rodiče

Milí žáci,
Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR je od 8. června možná realizace občasných vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupňů ZŠ a středních škol. Naplánovali jsme proto do konce června vzdělávací aktivity pro žáky naší školy. Abychom dodrželi podmínky pro ochranu zdraví stanovené MŠMT, nebylo možné naplánovat výuku současně pro všechny skupiny žáků. Navíc v době konání přijímacích zkoušek (8. – 9. 6.) a maturitních zkoušek (15. – 19. 6.) aktivity probíhat nebudou, protože v těchto dnech budou mít přístup do budovy školy pouze osoby, které se účastní těchto zkoušek. Z uvedených důvodů je počet naplánovaných hodin pro žáky značně omezený. Je to však maximum možného s ohledem na nutnost zajistit vhodné podmínky pro ochranu zdraví. (Pokračování textu…)

Účast veřejnosti u ústních maturitních zkoušek

Zveřejňujeme pokyn ředitel Gymnázia Zábřeh, kterým se se stanoví podmínky účasti veřejnosti u ústních maturitních zkoušek konaných ve dnech 15. – 19. června 2020 v této škole. Všechny osoby, které se budou chtít ústních maturitních zkoušek účastnit v rámci zásady jejich veřejnosti, jsou povinny dodržovat všechna pravidla uvedená v tomto pokynu. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE.

Maturita – změny termínů

Upozorňujeme maturanty na nový dokument v sekci Maturita 2020 – viz

 

Termíny přijímacích zkoušek

Zveřejňujeme termíny jednotné přijímací zkoušky:

  • Řádný termín pro čtyřleté gymnázium – 8. června 2020
  • Řádný termín pro osmileté gymnázium – 9. června 2020
  • Náhradní termín pro obory – 23. června 2020

Konzultace pro maturanty – podrobnosti k organizaci

Od 11. května budou v naší škole zahájeny konzultace zaměřené na přípravu k maturitní zkoušce pro žáky maturitního ročníku. Konzultace budou probíhat pouze v maturitních předmětech – tj. český jazyk a literatura (společná část MZ), matematika (společná část MZ), cizí jazyk (společná část MZ) a semináře (profilová část MZ). (Pokračování textu…)

Konzultace pro maturanty

Milí žáci,
Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků středních škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Od 11. května budou tedy v naší škole zahájeny konzultace zaměřené na přípravu k maturitní zkoušce pro žáky maturitního ročníku. Konzultace budou probíhat pouze v maturitních předmětech – tj. český jazyk a literatura (společná část MZ), matematika (společná část MZ), cizí jazyk (společná část MZ) a semináře (profilová část MZ). Podrobnosti k organizaci konzultací (časový harmonogram, seznamy skupin žáků, …) zveřejníme co nejdříve. Sledujte proto naše internetové stránky.

 

Krizová linka PPP a SPC OK pro rodiče

PPP a SPC OK zřídily bezplatnou linku, na kterou se mohou rodiče obrátit s aktuálními problémy, které vznikly v rámci karanténních opatření. Tato linka funguje v pracovní dny od 8.00-16.00. Na dotazy odpovídají psychologové PPP.  Informační leták s podrobnostmi je ZDE.

ZMĚNY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Dne 25. března 2020 byl vydán zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Zde uvádíme nejdůležitější změny, které tento zákon přináší v organizaci přijímacího řízení.

Zprovozněn systém pro zadávání domácí přípravy žáků

Vážení rodiče,
Milí žáci,

z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků při vzdělávání, budeme po dobu jeho trvání zadávat žákům úkoly k domácí přípravě prostřednictvím informačního systému I-škola.

Tento systém umožňuje žákům zadávat domácí úkoly včetně stanovení termínů pro jejich vypracování. Učitelé mohou následně přímo v systému tyto úkoly hodnotit. Systém každému žákovi přehledně zobrazuje všechny jeho úkoly spolu s termíny pro jejich vypracování a případně i s vyhodnocením již splněných úkolů.

Použití aplikace je pro žáky velmi jednoduché a intuitivní. Připravili jsme pro žáky velmi stručný návod k použití této aplikace, který si můžete stáhnout ZDE. V případě potřeby je k dispozici také kompletní velmi rozsáhlý manuál k aplikaci. Ten naleznete po přihlášení do systému I-škola pod odkazem Příručky (vpravo, úplně dole na hlavní stránce I-školy) jako návod číslo 21, nebo si jej můžete stáhnout přímým odkazem ZDE.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Paclík, ředitel školy