Dne 14. 6. 2011 byla podepsána smlouva mezi Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a naší školou o vzájemné spolupráci. Díky této smlouvě se stalo Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 FAKULTNÍ ŠKOLOU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI.

Tato smlouva umožňuje našim žákům účastnit se odborných exkurzí nebo stáží na vysoké škole. Vzájemná spolupráce mezi školami spočívá také v péči o rozvoj talentu žáků v přírodovědných oborech, v realizaci pedagogických praxí studentů PřF UP v naší škole a v přípravě společných projektů.