Výběrová řízení 2012

Dne 15.11.2012 Gymnázium Zábřeh vyhlásilo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup počítačů pro projekt Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu. Tento projekt škola realizuje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách:

—————————————————————————————————–