Mimozemšťani útočí! Konec světa je tady! Podaří se mladým studentům zachránit naši galaxii?

Od 29.2. do 1.3. se na zábřežském gymnáziu konal Den mateřského jazyka, jenž má na naší škole dlouholetou tradici. Minulý ročník, který se konal po dlouhé covidové pauze, jsme mohli nahlédnout do světa Malého prince od Antoine de Saint-Exupéry. Tento rok nás čekalo putování ve vesmíru scifi a fantasy.

Den mateřského jazyka si klade za cíl oslavovat důležitost mateřského jazyka v životech lidí jako základního prvku identity, kulturního dědictví a komunikace. Žáci třetího ročníku vyššího gymnázia se tohoto úkolu zhostili s grácií. Své nám o tom můžou povědět slova jednoho z mnoha organizátorů této akce: „Den před akcí jsme tady přespávali. Výzdobu jsme vyráběli a věšeli celou noc. Mám naspáno okolo půl hodiny. Hodně jsme se snažili.“

Celá škola se na dva dny proměnila v bájnou říši. V jednom rohu jste se mohli stát žáky kouzelnické školy v Bradavicích a zahrát si famfrpál, zatímco v jiném rohu jste plnili úkoly ve světě Star wars pod dohledem mistra Yody nebo chytali uprchlého dinosaura z Jurského parku.

První den byl určený pro “domácí“ studenty z nižšího gymnázia, druhý den byli na řadě žáci základních škol z celého Zábřehu. Celá akce začala scénkou žáků třetího ročníku, která děti vtáhla do děje a vysvětlila jejich poslání. „Dva vesmírní padouši pomocí magického artefaktu, gumové kačenky do koupele, otevřeli galaktický portál, s jehož pomocí pronikl do našeho světa několik desítek nestvůr a postav ze světa fantasy. Obejděte všechna stanoviště, složte hádanku a nalezněte artefakt; jedině ten vše vrátí do pořádku,“ zaznělo. Jako průvodci zde byli studenti druhého ročníku vyššího gymnázia převlečeni za Muže v černém. Nejlepší skupinky na závěr obdržely diplomy a byly obdarovány sladkou odměnou.

Ohlasy dětí a učitelů byly vesměs pozitivní. Pochvalovali si zejména téma a výzdobu mnohých stanovišť. „Nejvíce se mi líbilo, jak jsme hráli famfrpál a hledali zlatonku,“ řekl jeden z účastníků. Pro všechny to byl velmi příjemně strávený den.

Závěrem lze říci: Dne mateřského jazyka měl nejen vzdělávací efekt, ale také posílil schopnost spolupráce a přátelství mezi dětmi.

Kateřina Potěšilová G 6.A

 

 

Tags: ,