Vzhledem k velkému zájmu o přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 5. ročníků ZŠ, navyšujeme kapacitu kurzů o dalších 34 míst. Zájemci se tak mohou i nadále registrovat. Všem zájemcům z řad žáků 5. ročníku, kteří se zaregistrovali po překročení původní kapacity byl zaslán e-mail s dodatečnými informacemi. Pro zájemce z řad žáků 9. ročníku je systém již bohužel uzavřen.

Všichni úspěšně zaregistrovaní zájemci z řad 5. i 9. ročníku obdrží v dohledné době e-mailem další instrukce.

Podrobnosti k PKPZ pro zájemce o volné registrace jsou ZDE