V květnu měly třídy nižšího gymnázia možnost absolvovat besedu s paní Gabrielou Kleinovou, která společně s indonéskou ochranářskou organizací chrání mořské želvy na plážích na ostrově Lembata. Tato oblast je nejdůležitějším líhništěm ohrožených karet obrovských v celé jihovýchodní Asii a jedno z nejdůležitějších líhnišť na světě.

Beseda byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu informací o Indonésii, o školách v této oblasti, o ochraně želv i o plastovém znečištění.

 

Tags: , ,