Dne 3. prosince 2020 se měl v naší škole konat den otevřených dveří, jehož součástí pravidelně bývají také přijímací zkoušky nanečisto. Z důvodu platných protiepidemických opatření se tato akce v původně plánovaném termínu neuskuteční. V případě budoucího příznivého vývoje epidemiologické situace plánujeme realizovat přijímací zkoušky nanečisto v náhradním termínu v roce 2021. V tuto chvíli však není možné odhadnout kdy nebo zda vůbec bude uspořádání této akce možné. 

Přeji vám všem pevné nervy a hlavně zdraví.
Martin Paclík, ředitel školy