Naše škola každoročně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro  žáky 9. a 5. tříd základních škol. Tyto kurzy se v minulých letech konaly vždy přibližně od začátku února do začátku dubna. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proti šíření onemocnění Covid-19 není v tuto chvíli jisté, zda bude možné kurzy v roce 2021 realizovat. V případě příznivého vývoje epidemiologické situace, pokud dojde k dostatečnému rozvolnění protiepidemických opatření, budou kurzy vyhlášeny na našich internetových stránkách.

S informacemi o tom, jak budou kurzy organizovány, pokud budou vyhlášeny, se můžete předem seznámit zde.

Děkuji pochopení.
Martin Paclík, ředitel školy