Post Tagged with: "Osladilová"

 
 • Zlatý list

  V úterý 2.5.2023 se zúčastnily dvě skupinky nadšených přírodovědců z třídy G1.A soutěže Zlatý list. Jedná se o tradiční, přírodovědnou soutěž, pořádanou Českým svazem ochránců přírody. Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem s hlubším zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit a porovnat své znalosti. Gratulujeme týmům za krásné druhé a třetí místo, za jejich skvělý výkon a úspěch, kterého dosáhli. Jejich práce a přístup k učení se vyplatily a mohou být právem hrdí na své výsledky.

   
 •  
 • Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

  Díky žákům naší školy se můžeme za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru o celkové hmotnosti 320kg. Děkujeme všem, kteří s námi třídí! Michaela Osladilová  

   
 •  
 • Lesní pedagogika v programu G 3.A

  V pondělí 17.4. se třída G3.A zúčastnila programu s ledními pedagogy.  Program se konal v Růžovém údolí, kam jsme vyrazili pěšky.  Téma programu byl les a hospodaření v lese, flóra a fauna. Všichni jsme si užili den strávený v přírodě a prostřednictvím her získali spoustu nových znalostí.Michaela Osladilová  

   
 •  
 • Přednáška o požární ochraně

  Ve spolupráci s Hasičskou záchrannou službou Šumperk proběhla na naší škole 15.3.2023 přednáška o požární ochraně. Žáci se dozvěděli, v jakých situacích hasiči zasahují, jak se zachovat, stanou-li se svědky mimořádných událostí, a všichni měli možnost podívat se a vyzkoušet si hasičskou výstroj. Velké poděkování patří panu Radkovi Novotnému, který žákům vše ochotně ukázal a vysvětlil. Děkujeme!Michaela Osladilová  

   
 •