MATURITNÍ MODEL

Maturitní zkouška v roce 2023 se bude skládat ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky

  1. český jazyk a literatura – didaktický test
  2. cizí jazyk nebo matematika – didaktický test

Povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
  2. cizí jazyk
    (pokud si žák zvolí CJ ve společné části)
    – písemná práce a ústní zkouška

další 2 – 3 povinné zkoušky
– nabídku a formu zkoušek stanoví ředitel školy

max. 2 nepovinné zkoušky
– cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

max. 2 nepovinné zkoušky
– nabídku stanoví ředitel školy

————————————————————————————————————————————————