Stejně jako na většině škol se v pátek 18.3. uskutečnila i na našem gymnáziu soutěž Matematický klokan. Ve třídách nižšího gymnázia se kategorií soutěže Benjamín a Kadet zúčastnili všichni žáci ve svých hodinách matematiky, studenti vyššího gymnázia se mohli soutěže zúčastnit dobrovolně v kategoriích Junior a Student. Výsledky školního kola jsou odesílány k centrálnímu organizátorovi, který následně vyhodnocuje výsledky soutěže na úrovni okresu a kraje.

V letošním školním roce se v jednotlivých kategoriích nejvíce dařilo těmto studentům:

  Kategorie Benjamín:    
       
  G2A Vít Kupilík 116 b
  G2A Martin Bartoň 99 b
  G2A Karolína Nesétová 97 b
       
  Kategorie Kadet:    
       
  G4A Barbora Měšťánková 120 b
  G4.A Anna Němcová 93 b
  G3A Ondřej Reichel 84 b
       
       
  Kategorie Junior:    
       
  G5.A Ondřej Nevěřil 110 b
  G6A Jiří Weinlich 96 b
  2A Radim Sobotka 84 b
       
  Kategorie Student:    
       
  G8A Jan Pelikán 82 b
  G7A Filip Klimeš 64 b
  G7A Tereza Bezděková 49 b

 

Všem studentům děkujeme za jejich snahu v boji s nelehkými úlohami a nejúspěšnějším blahopřejeme k dosaženému bodovému hodnocení.

POZN: Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje cca ve 100 zemích světa. V České republice je vyhlašovatelem soutěže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Za realizaci soutěže je z pověření ministerstva zodpovědná Jednota českých matematiků a fyziků. Odborným garantem soutěže je Univerzita Palackého v Olomouci zastoupená Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP. Organizátorem soutěže je na republikové úrovni Výbor Matematického klokana a na nižších úrovních zejména krajští, okresní a školní důvěrníci.

 

Tags: , , ,