Ve spolupráci s Hasičskou záchrannou službou Šumperk proběhla na naší škole 15.3.2023 přednáška o požární ochraně. Žáci se dozvěděli, v jakých situacích hasiči zasahují, jak se zachovat, stanou-li se svědky mimořádných událostí, a všichni měli možnost podívat se a vyzkoušet si hasičskou výstroj. Velké poděkování patří panu Radkovi Novotnému, který žákům vše ochotně ukázal a vysvětlil. Děkujeme!
Michaela Osladilová

 

 

Tags: , ,