V rámci přijímacích zkoušek nanečisto si zájemci o studium mohou vyzkoušet testy z matematiky a z českého jazyka podobné těm, jaké budou použity při přijímacím řízení. PZ nanečisto jsou připraveny pro žáky z 5. tříd ZŠ a pro žáky z 9. tříd ZŠ.

Organizace přijímacích zkoušek nanečisto

Termín:

 1. 12. 2022

Organizace testování:

4 učebny s kapacitou po 30 žácích – 2 učebny pro 9. ročník ZŠ + 2 učebny pro 5 ročník ZŠ

Testy proběhnou ve dvou blocích – v jednom bloku žáci absolvují oba testy – ČJ a M.

K rezervování místa v učebně v některém z bloků je nutné se zaregistrovat – viz níže. (Pokud nebude rezervována celá kapacita učeben, mohou se testů zúčastnit i žáci bez registrace, avšak neregistrovaným žákům nemůžeme místo pro absolvování testů zaručit.)

Pro testování bude žák potřebovat psací a rýsovací potřeby a své identifikační číslo.

 

 1. blok – 8:00 – 11:00
 • 08:00 – 08:15 – administrace (rozdání testů z ČJ a záznamových archů, instrukce k testu)
 • 08:15 – 09:15 – test z českého jazyka
 • 09:15 – 09:20 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)
 • 09:20 – 09:30 – přestávka
 • 09:30 – 09:45 – administrace (rozdání testů z M a záznamových archů, instrukce k testu)
 • 09:45 – 10:55 – test z matematiky
 • 10:55 – 11:00 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)

 

 1. blok – 11:15 – 14:15
 • 11:15 – 11:30 – administrace (rozdání testů z ČJ a záznamových archů, instrukce k testu)
 • 11:30 – 12:30 – test z českého jazyka
 • 12:30 – 12:35 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)
 • 12:35 – 12:45 – přestávka
 • 12:45 – 13:00 – administrace (rozdání testů z M a záznamových archů, instrukce k testu)
 • 13:00 – 14:10 – test z matematiky
 • 14:10 – 14:15 – administrace (vybrání testů a záznamových archů)

Přihlašování k PZ nanečisto:

K rezervování místa v učebně je nutné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na našich internetových stránkách na adrese https://gyza.cz/pznanecisto/. Formulář je připraven zvlášť pro žáky z 9. ročníku ZŠ a zvlášť pro žáky z 5. ročníku ZŠ. Přihlašování bude spuštěno dne 21. 11. 2022 v 0:00 hodin a ukončeno dne 4. 12. 2022 ve 24:00 hodin. 

Ve formuláři žák (nebo jeho zákonný zástupce) zaškrtne požadovaný blok (8:00 – 11:00 nebo 11:15 – 14:15) a uvede e-mailovou adresu. Bude-li již některý z termínů zaplněn, nebude jeho rezervace možná.

Pro ověření e-mailu bude na adresu zadanou do registračního formuláře automaticky odeslána zpráva, v níž bude odkaz pro potvrzení registrace. Po kliknutí na tento odkaz bude uchazeč zaregistrován a na zadanou emailovou adresu mu bude zasláno potvrzení registrace a identifikační číslo, které bude žák používat při testování. Identifikační čísla budou po vyhodnocení testů použita pro anonymní zveřejnění výsledků PZ nanečisto. Je proto nutné, aby při testování uchazeč znal své identifikační číslo.

Upozorňujeme, že registrace bude dokončena až po kliknutí na odkaz uvedený v ověřovacím e-mailu.Dokud neproběhne ověření, není registrace platná. Ověření je nutné, abychom zamezili zablokování kapacity pro testování mylným nebo vícenásobným přihlášením jednoho uchazeče, ke kterému často dochází, pokud se nedaří doručovat e-maily na zadanou adresu.  

Výsledky:

Výsledky budou zveřejněny anonymně pod identifikačními čísly na internetu na adrese  https://gyza.cz/pznanecisto/ dne 13. 12. 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že testy budou obsahovat otevřené úlohy, není možné je vyhodnotit elektronicky. Proto si vyhodnocení testů vyžádá delší čas. Obdobná situace bude i u „ostrých přijímacích zkoušek“, které bude zajišťovat společnost Cermat.

 

Tags: ,