Zveřejňujeme pokyn ředitele Gymnázia Zábřeh, kterým se se stanoví podmínky účasti veřejnosti u ústních maturitních zkoušek konaných ve dnech 1. – 3. června 2021 v této škole. Všechny osoby, které se budou chtít ústních maturitních zkoušek účastnit v rámci zásady jejich veřejnosti, jsou povinny dodržovat pravidla uvedená v tomto pokynu.