Milí žáci,
Vážení rodiče,

novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje 24. května 2021 osobní přítomnost všech žáků základních a středních škol ve výuce. To nám umožňuje obnovit výuku ve škole téměř v plném rozsahu.

Od pondělí 24. května 2021 se tedy ukončuje distanční výuka. Všechny třídy se budou účastnit prezenční výuky ve škole. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu hodin. Ke změnám v rozvrhu může stejně jako za běžného provozu docházet z vážných organizačních důvodů (nepřítomnost některého učitele, organizace maturitních zkoušek atd.).

Hlavními podmínkami účasti žáků ve výuce jsou podle aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví i nadále testování žáků a použití ochranných prostředků dýchacích cest.  Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

Dochází také k obnovení provozu školní v jídelny v původním režimu. Do konce května si musí žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy ve školní jídelně, obědy individuálně přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz.

Od června se objednávání stravy a hrazení stravného vrací do standardního režimu. Více informací najdete opět v přiloženém dokumentu.

Mgr. Martin Paclík, ředitel školy

Přiložené dokumenty