Ředitel Gymnázia, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 vyhlašuje nové volby členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky pro funkční období 2021 – 2023. Volby členů školské rady se uskuteční ve dnech 18. – 20. května v budově gymnázia. Bude-li to nezbytné, zejména s ohledem na nutnost zajistit ochranu zdraví osob vzhledem k epidemii onemocnění Covid-19, proběhne hlasování zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků distančním způsobem prostřednictvím informačního systému Škola OnLine. Podrobnosti o složení školské rady, o průběhu voleb a o možnosti navrhovat kandidáty naleznete ZDE.