Online soutěž matematický klokan proběhla na naší škole 19.3.2021 v době od 10:00 – 11:30 hodin online v systému Assignments Teams. Do soutěže se zapojilo celkem 49 studentů – v kategorii Benjamin (G1A a G2A) soutěžilo 25 žáků, v kategorii Kadet (G3A a G4A) soutěžilo 8 žáků, v kategorii Junior (1A, 2A, G5A, G6A) soutěžilo 10 studentů a v kategorii STUDENT (3A, 4A, G7A, G8A) soutěžilo 6 studentů. Soutěžící během řešení zjistili, že mnohé soutěžní úlohy jsou poměrně obtížné a velmi často mají hodně daleko k učivu probíranému v běžných hodinách matematiky. Organizátoři této zavedené mezinárodní soutěže totiž nesází na znalosti soutěžících, ale zejména na jejich důvtip a schopnost orientace v problému. Důvodem je zejména mezinárodní rozměr soutěže, který musí odrážet různé vzdělávací programy v různých zemích.

Všem soutěžícím děkuji, že překonali své pohodlí a soutěže se zúčastnili. Velkou pochvalou bych chěl velmi ocenit početnou účast našich benjamínků tj. žáků G1A!

Vítězem kategorie Benjamín se stala se maximem 120 bodů Barbora Měšťánková, v kategorii Kadet zvítězil se 103 body David Knápek, v kategorii Junior získal prvenství Jan Pelikán s 86 body a v kategorii Student se na prvním místě umístil Vít Skalický.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme jim, aby i nadále matematika zůstávala jejich oblíběným předmětem.

Jaroslav Hajtmar – organizátor online soutěže