Mezinárodně koordinovaná matematická soutěž Matematický klokan má především motivační charakter a jejím cílem je popularizace matematiky a zvýšení zájmu žáků o matematiku. Přesto je to stále soutěž, a tudíž i v této nestandardní situaci během nouzového stavu je potřeba, aby její průběh co nejvíce korespondoval se stanovenými pravidly. 

Soutěžní zadání i odpovědní tabulka bude v Teamsech zveřejněna v pátek 19.3. v době od 9:55 do 11:30 hodin prostřednictvím teamsového zadání (tzv assignment). V tomto časovém okně bude možné stáhnout si zadání a otevřít si on-line excelovskou tabulku, do níž vložíte své odpovědi na soutěžní otázky. Časové okno je nastaveno tak, aby odráželo časový limit soutěže včetně času potřebného k administraci (přihlášení do systému, stažení zadání, vyplnění výsledkové tabulky atd.)

Těšíme se na co největší účast.