Vážení rodiče,
milí žáci,

od pondělí 7. prosince se vrací do školy v „rotačním režimu“ žáci středních škol. Výuka bude organizována následovně.

Na vyšším gymnáziu budou docházet do školy:

  • v týdnu 7. – 11. prosince žáci tříd 1. A, 3. A a G 7. A,
  • v týdnu 14. – 18. prosince žáci tříd G 5. A, 2. A a G 6. A,
  • po celou dobu žáci maturitního ročníku.

Třídy jsou zvoleny tak, aby bylo možné zajistit smysluplně výuku volitelných předmětů, zejména seminářů, které jsou přípravou k maturitě.

Žáci nižšího gymnázia budou pokračovat v rotační výuce, která byla zahájena 30. listopadu. V týdnu 7.  – 11. prosince tedy budou docházet do školy žáci  tříd G 3. A a G 4. A.

Výuka bude v maximální možné míře probíhat podle standardního rozvrhu hodin. Ke změnám bude docházet pouze v případě nepřítomnosti vyučujícího a z hygienických důvodů v umístění tříd (skupin) do učeben, případně ve stanovení času na oběd. Aktuální rozvrh na následující týden zveřejníme co nejdříve v úložišti dokumentů v systému Škola OnLine ve složce Data pro žáky a rodiče.

Při výuce ve škole zatím stále platí, že po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci i zaměstnanci školy povinni nosit roušky (s výjimkou konzumace stravy a nápojů). Součástí výuky nesmí být zpěv a sportovní činnosti. Výuka hodin HV a TV podle rozvrhu však probíhá s tím, že bude volen náhradní program.     

Žáci, kteří nebudou v daném týdnu docházet do školy, se budou dále vzdělávat distančně.

Stravování žáků bude pokračovat ve stejném režimu, jako dosud. Žáci, kteří budou docházet do školy, se mohou stravovat ve školní jídelně. Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů. Protože nesmí docházet k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu do jídlonosičů, bude výdej obědů do jídlonosičů probíhat v době 10:30 – 11:00 hodin.  Upozorňujeme, že žáci, kteří budou mít zájem o odběr stravy
ve školní jídelně (vzdělávaní distančně i prezenčně), si musí obědy přihlásit prostřednictvím svého uživatelského účtu na stránkách www.strava.cz

Přeji vám všem pevné nervy a hlavně zdraví.
Martin Paclík, ředitel školy