Od 11. května budou v naší škole zahájeny konzultace zaměřené na přípravu k maturitní zkoušce pro žáky maturitního ročníku. Konzultace budou probíhat pouze v maturitních předmětech – tj. český jazyk a literatura (společná část MZ), matematika (společná část MZ), cizí jazyk (společná část MZ) a semináře (profilová část MZ).

Připravili jsme rozvrh konzultací tak, abychom mohli žákům poskytnout co nejvíce času při současném zajištění vhodných hygienických podmínek. Každý žák může docházet pouze na ty předměty, ze kterých bude maturovat. Rozvrh konzultací je sestaven tak, aby v daném dnu probíhala výuka v „uzavřených“ skupinách o maximálně 15 žácích  – tj. aby se během dne žáci ve skupinách „nemíchali“. Současně je časový rozvrh konzultací naplánován tak, aby se snížila koncentrace žáků při příchodu žáků do školy, odchodu ze školy a v době přestávek. Začátek konzultací je tedy vždy pro některé skupiny žáků v 8:00 a pro další skupiny v 8:30. O půl hodiny je tedy posunut příchod žáků do školy, přestávka mezi konzultacemi i přestávka na oběd.

Účast žáků na konzultacích není povinná.

Pro účast žáka na konzultacích je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka podepsal čestné prohlášení, které je v přiloženém souboru. Žák dokument odevzdá při své první účasti na konzultaci vyučujícímu.

Během pobytu ve škole jsou žáci povinni dodržovat pravidla pro ochranu zdraví. Základní přehled těchto pravidel uvádíme v přiloženém souboru.

V souvislosti s přítomností žáků maturitního ročníku ve škole bude těmto žákům od 11. května umožněno také školní stravování. Žáci, kteří budou mít zájem se stravovat ve školní jídelně, si mohou stravu přihlásit prostřednictvím aplikace na serveru www.strava.cz. Obědy je možné si pouze přihlásit bez nutnosti provádět jakoukoliv platbu, protože většina žáků má v tuto chvíli kladný stav konta (tento stav je možné si zkontrolovat ve svém uživatelském účtu na www.strava.cz).    

Před znovuotevřením školy pro žáky a po dobu přítomnosti žáků ve škole bude kladen zvýšený důraz na úklid a desinfekci prostor školy (základní přehled opatření k zajištění hygienických podmínek je uveden v příloze).

Přiložené dokumenty