Home » Nezařazené » Bravo! Félicitations!

Bravo! Félicitations!

Blahopřání k 1. místu v celostátním kole Soutěže ve francouzském jazyce a poděkování za reprezentaci školy Matouši Eriku Bezděkovi z G 4.A!

V úterý 14. 5. se ve Francouzském institutu v Praze sešli výherci krajských kol Soutěže ve francouzském jazyce, aby se zúčastnili finálového, ústředního kola konverzační soutěže ve francouzštině. Soutěž probíhala v příjemném frankofonním prostředí a byla doprovázena projekcí francouzských krátkometrážních filmů a setkáním se zástupci Francouzského institutu v Praze, p. Hélène Buisson a p. Lucem Lévym.

Soutěž se skládá ze dvou částí – poslechové, tzv. compréhension orale  a konverzační, která hodnotí mluvený projev před tříčlennou porotou. Část poslechová obsahuje 3 – 4 poslechová cvičení a část konverzační se skládá z krátkého úvodu, během kterého se soutěžící představí a krátce o sobě pohovoří, dále potom z popisu obrázku a na to navazujícího dialogu k tématu mezi soutěžícím a členy poroty a v závěru dané konverzační situace mezi soutěžícím a členem poroty – rodilým mluvčím. Porota posuzuje projev soutěžícího nejen z hlediska gramatické správnosti odpovědí, ale hodnotí i úroveň slovní zásoby, plynulost projevu a správnost výslovnosti. 

Odměnou za 1. místo  je dvoutýdenní jazykový kurz v jazykové škole Cavilam ve Vichy a pro letošní rok ji za svůj perfektní výkon v kategorii A1 obdržel Matouš Bezděk!

Ještě jednou srdečná blahopřání a hodně zdaru v dalším studiu – nejen jazyka tak krásné země, jakou bezesporu Francie je.