POZOR, TOTO JE NEAKTUÁLNÍ KOPIE STARÉHO ŠKOLNÍHO WEBU Z OBDOBÍ 2006-2018!

NOVÝ WEB JE ZDE!


Provoz školy v době hlavních prázdnin

Upozorňujeme, že provoz školy bude v době letních prázdnin omezen z důvodu čerpání dovolené zaměstnanci školy. Veškeré záležitosti, které je potřeba řešit osobní návštěvou, doporučujeme vyřizovat do konce měsíce června a během prázdnin potom v období 27. – 31. srpna 2018, kdy bude škola v plném provozu. Mimo tuto dobu doporučujeme využití ke komunikaci s naší školou dálkových prostředků (telefon, e-mail). V případě nutnosti osobní návštěvy školy si předem sjednejte schůzku telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Kontakty na zaměstnance, kteří budou zabezpečovat provoz školy v období prázdnin, jsou v přiloženém souboru – PDF.

Přejeme všech žákům pěkné prázdniny a jejich rodičům příjemné prožití dovolené.

GYZA OPĚT V MARKTBREITU

15. – 21. 4. 2018 se uskutečnila druhá část výměnného pobytu mezi zábřežským gymnáziem a gymnáziem v Marktbreitu. Stejně jako u nás byl program zaměřen Sna kulturu a umění. Přijeli jsme v neděli odpoledne a hned v pondělí jsme šli do školy, proto jsme moc času v rodinách, kromě večerů, netrávili.

Vyučování jsme se účastnili každý den, tedy mnohem více, než němečtí studenti u nás, ze zjevného důvodu – všichni studenti z našeho gymnázia se učí německy a účast v projektu byla iniciována hlavně možností získat velké zkušenosti s německým jazykem. V tom nám prezence v hodinách velice prospěla – já jsem navštěvovala hodiny matematiky, latiny, výtvarné výchovy, němčiny a mimo jiné také angličtiny pro pokročilé, které byly velice zajímavé.

Co se týče kulturně-uměleckého programu, který byl hlavním tématickým rámcem výměnného projektu, zúčastnili jsme se taneční hodiny aerobiku se studentkou Julianou, divadelní nebo hudební výuky a také jsme shlédli film o Goethovi, o kterém nám učitelka němčiny, Katja, vyprávěla jako o bezesporu největším básníkovi Německa.

Mimo čas strávený v hodinách a program, který jsme trávili s rodinami, jsme měli možnost vidět spoustu krásných měst – mimo Marktbreit, Ochsenfurt a další okolní městečka.

V úterý jeli vlakem do Würzburgu, kde jsme si prohlédli tamní divadelní scénu a seznámili se zákulisím divadla. Na konci projektu jsme se rozloučili s rodinami a strávili poslední noc v dalším krásném bavorském městečku – Bambergu – a také jsme se zúčastnili prohlídky s průvodcem, který se v narodil v česku, takže se nám zde dostalo výkladu v češtině.

Celý týden jsme si velice užili, poznali jsme místní rodinný život, typické jídlo (kde opravdu převládaly párky na spoustu způsobů) a také jsme se mohli seznámit s německým školstvím. A v neposlední řadě jsme si zlepšili své komunikační schopnosti v němčině a angličtině.

Doufám, že tento projekt se udrží i do příštích let a i další studenti budou moct projít tímto skvělým zážitkem, protože kulturu jiného národa pochopíme pouze tak, že se staneme její součástí, i kdyby to mělo být pouze na týden.

Velké poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, bez jejíž finanční podpory by se náš projekt nemohl uskutečnit.

Tereza Balcárková, 7.A

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia

Informace viz odkaz Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 pro školní rok 2018-2019

Výsledky 1. kola PZ pro školní rok 2018-19

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

První jarní pochod – Memoriál Arnošta Valenty

Sdružení Gyza a Gymnázium Zábřeh zvou na XXIV. ročník tradičního Prvního jarního pochodu – Memoriálu Arnošta Valenty. Pochod odstartuje v pátek 23. března od 16:00 do 18:00 hodin od zábřežského gymnázia. Chodce opět čeká neopakovatelná atmosféra noční přírody připomínající útěk svébohovského rodáka, studenta gymnázia a pilota RAF Arnošta Valenty z nacistického zajateckého tábora. Tento útěk znamenal pro Arnošta Valentu smrt z rukou gestapa.

Na účastníky pochodu opět čekají tři trasy – 15 km, 35 km a 50 km.

Popis a mapky všech tras naleznete v pdf souboru ZDE

Upozornění pro účastníky

Upozorňujeme účastníky akce na povinnost použití reflexních prvků.

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Dodržování této povinnosti stejně jako pořádek a konzumaci alkoholu bude přímo na trasách kontrolovat policie.

Ples Gymnázia Zábřeh

Srdečně zveme absolventy, současné studenty, jejich rodiče, učitele i další příznivce školy na Ples Gymnázia Zábřeh. Přijďte se pobavit, zatancovat si, zavzpomínat, … – každý podle svého gusta.

Termín: 24. února 2018 od 20:00 hodin

Místo: Katolický dům

Vstupné: 180,- Kč (prodej u p. Chudobové – budova gymnázia, 2. patro)

Hraje: Velvet G@ng


Promo video našeho gymnázia je na YouTube.

Zájemci o shlédnutí promo videa našeho gymnázia jej najdou na YouTube na adrese https://www.youtube.com/watch?v=slCMTb1O4LM.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče,

milí žáci,

v letošním roce bude součástí přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání  (Cermat).

Naše škola nabízí žákům základních škol pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám. Vedle přijímacích zkoušek na nečisto, které si žáci ZŠ mohli na naší škole vyzkoušet v prosinci, připravujeme také v letošním roce přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Celý příspěvek »

Výsledky PZ nanečisto

Výsledky PZ nanečisto naleznete na adrese http://nanecisto.gyza.cz/

NĚMECKÁ NÁVŠTĚVA NA GYMNÁZIU ZÁBŘEH

Neděle 8.10. – plna očekávání stojím spolu s dalšími

19 studenty na Zábřežském nádraží a čekám na svou budoucí „výměnnou sestru“, která má se mnou strávit celý příští týden. Po necelé půlhodině už vidíme některé účastníky programu, kteří ověšeni kufry spěchají ke svým rodinám, představují se rodičům a objímají své české kamarády.

Tímto začíná týden nabitý zážitky, poznáním a utužováním česko-německých vztahů. Celý příspěvek »