Školní mléko

Vážení rodiče, milí studenti,

Stejně jako v loňském školním roce jsme i letos zprovoznili projekt Školní mléko.

Níže je popsán způsob, jakým bude probíhat objednávání a odběr dotovaných mléčných výrobků.

Objednávky:

 1. Dotované mléčné výrobky bude možné objednávat od 5.10.2011 a to výhradně elektronicky.
 2. Výrobky lze objednávat pouze na dny, ve kterých probíhá školní výuka.
 3. Kompletní sortiment dotovaných mléčných výrobků (včetně cen) je k dispozici v průběhu tvorby objednávky na daný den (roletová nabídka při kliknutí na rozbalovací šipku).
 4. Každý student naší školy obdrží do své e-mailové schránky v informačním systému i-Škola přístupové údaje (loginheslo) do objednávkového systému. Pokud má žák nastaveno přesměrování e-mailů z iŠkoly na vlastní osobní e-mailovou adresu, přístupové údaje mu budou automaticky na tuto adresu doručeny. Žáci, kteří přesměrování pošty nastaveno nemají, si přístupové údaje musí vyzvednout v e-mailové schránce i-Školy na http://webmail.iskola.cz. Přihlašovací údaje (loginheslo) ke školní poštovní schránce vycházejí z přihlašovacích údajů do informačního systému i-Škola – heslo je shodné, login je ve tvaru login.gyza@iskola.cz (např.novak.gyza@iskola.cz, kolaro1.gyza@iskola.cz nebo xzizka.gyza@iskola.cz atd). Přístupové údaje na papíře si mohou studenti ve výjimečných případech vyzvednout  u pana Hajtmara.
 5. Systém pro objednávání výrobků je přístupný na internetu na adrese http://gyza.cz/iapp
 6. Po přihlášení do objednávkového systému student vyplní objednávku mléčných výrobků na následující měsíc a objednávku potvrdí tlačítkem OBJEDNAT.  Po potvrzení objednávky se zobrazí její přehled a celková cena. Informace o objednávce bude studentovi rovněž doručena do e-mailové schránky. Výrobky se objednávají měsíc dopředu
 7. Cenu za objednávku na následující měsíc je nutné uhradit u vedoucí školní jídelny. Teprve po uhrazení je objednávka přijata a stane se aktivní. Do doby uhrazení objednávky je možné objednávku libovolně měnit – editovat, po jejím uhrazení změny nebudou možné.
 8. Objednávky na následující měsíc je nutné vyplnit a uhradit nejpozději do 16. dne předcházejícího měsíce. Po tomto dni již nebudou objednávky na následující měsíc akceptovány. (Tato nutnost vyplývá z dodacích lhůt mlékárny, do které ovšem objednávka ze školy putuje ještě přes společnost Laktea, o.p.s., která je hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice.)
 9. Po uhrazení objednávky se automaticky zpřístupní možnost zadání objednávky na další měsíc dopředu.
 10. Objednávky neuhrazené do uvedeného data budou automaticky stornovány.

Odběr výrobků:

 1. Dotované mléčné výrobky budou vydávány prostřednictvím služby, kterou je třeba ustanovit v každé třídě.
 2. Výrobky budou každý den na začátku velké přestávky (v 9:35 hodin) připraveny ve školní jídelně. Výrobky pro každou třídu budou připraveny v samostatné přepravce. Do přepravky s výrobky bude vložen seznam žáků a mléčných výrobků, které si objednali na daný den.
 3. Služba přepravku převezme, potvrdí odpisem převzetí výrobků, zajistí rozdání výrobků ve třídě a prázdnou přepravku vrátí do kanceláře paní Divišové v 1. patře.
 4. Výjimečně může žák nebo jeho zákonný zástupce odebrat výrobky „hromadně“ na několik dnů dopředu, avšak pouze v rámci jednoho týdne (např. v době nemoci žáka).