Kontaktní údaje

Gymnázium, Zábřeh, nám. Osvobození 20, 789 01 Zábřeh
IČO: 49589687
tel.: 583 411 138 – kancelář, spojovatelka
tel.: 583 416 380 – ředitelna

e-mail: reditel(zavinac)gyza(tecka)cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
expozitura  Zábřeh
č.ú. 86-7476040237/0100

—————————————————————————————-

E-mailový kontakt na zaměstnance je jednotně ve tvaru jmeno(tečka)prijmeni(zavináč)gyza(tečka)cz

Ředitel školy:
 • PACLÍK Martin, Mgr. ( reditel(zavináč)gyza(tečka)cz )
Zástupce ředitele školy:
 • VLK Zbyněk
Výchovný poradce:
 • HORVÁTOVÁ Blanka, Mgr. (viz KONTAKT)
Pedagogičtí zaměstnanci:
 • BOKOVÁ Helena
 • BROŽOVÁ Marie, PhDr.
 • DRLÍKOVÁ Jana, PaedDr.
 • HAJTMAR Jaroslav, RNDr.
 • HAVLÍČEK Petr, Mgr.
 • HORÁČKOVÁ Pavlína, RNDr.
 • HORVÁTOVÁ Blanka, Mgr.
 • HOŠKOVÁ Lenka, Mgr.
 • CHUDOBOVÁ Libuše, Mgr.
 • KADLECOVÁ Ilona
 • KAŇKOVÁ Zdeňka, Mgr.
 • KEZNIKLOVÁ Ivana, PaedDr.
 • KEZNIKLOVÁ Lenka, Mgr.
 • KRATOCHVÍL Milan, Mgr.
 • MÁDROVÁ Lenka, RNDr.
 • MATĚJOVÁ Jana, Mgr.
 • MIKUŠKOVÁ Hana, Mgr.
 • MRÁZKOVÁ Zuzana, Mgr.
 • NENČEVOVÁ Irena, Mgr.
 • PACLÍK Martin, Mgr.
 • PACLÍKOVÁ Karla, Mgr
 • PEK Lubomír, RNDr.
 • POULÍČEK Pavel
 • STRAŠILOVÁ Radka, Mgr.
 • ŠÍPOVÁ Daniela, Mgr.
 • ŠPŮRKOVÁ Vladana, Mgr.
 • ŠVÁBOVÁ Věra, Mgr.
 • VLK Zbyněk
 • ZIMMERMANN Zdeněk, Mgr.
Správní zaměstnanci:
 • ZANKELOVÁ Věra  – vedoucí technicko-ekonomického úseku
 • TILLOVÁ Pavla, Mgr. – administrativní pracovnice
 • HÝBL Jan – správce budov
 • SEDLÁČKOVÁ Jana
 • KUBÍČKOVÁ Věra
 • ŠTĚPÁNOVÁ Alena
Školní jídelna:
 • MORÁVKOVÁ Jarmila – vedoucí školní stravovny
 • DILLENZOVÁ Drahomíra
 • MIKŠÍKOVÁ Lenka

—————————————————————————————-

E-mailový kontakt na zaměstnance je jednotně ve tvaru jmeno(tečka)prijmeni(zavináč)gyza(tečka)cz