Školská rada

Na této stránce najdete všechny potřebné informace a odkazy, které mají souvislost s činností Školské rady při Gymnáziu Zábřeh. Pravomoci školské rady, náplň její práce a další detaily popisují §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon).

Aktuality

 • 1.10.2014:
  Návrhy kandidátů na členství ve školské radě mohli podávat do 30. září 2014 zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci písemně na formuláři, který si lze vyzvednout v kanceláři školy nebo stáhnout ze stránek http://gyza.cz/.
  Ve stanoveném termínu byli zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků navrženi níže uvedení kandidáti na členství ve školské radě Gymnázia Zábřeh:
  Irena Dvořáčková – zákonný zástupce žáka G1.A
  Přemysl Čech – zákonný zástupce žáka 1.A
 • 9.9.2014:
  Letos končí funkční období stávající školské rady. Zde jsou dokumenty, související s nadcházejícími volbami:
  - Oznámení konání voleb členů ŠR
  - Složení volební komise
  - Formulář: Návrh kandidáta
  - Volební řád
 • – Složení volební komise
  - Formulář: Návrh kandidáta
  - Volební řád- Oznámení konání voleb členů ŠR
 • 28.11.2011 :
  Letos na konci školního roku končí funkční období stávající školské rady.
  Oznámení konání voleb členů ŠR
  Složení volební komise
 • 27.4.2009 :
  Nově funkční e-mailový kontakt na členy školské rady je skolskarada(zavinac)gyza(tecka)cz. Na tento mail mohou rodiče a učitelé zasílat své podněty a názory. Zasláním mailu na tuto adresu obdrží tento mail všichni členové školské rady.
 • 23.4.2009 :
  Ředitel školy svolal 23.4.2009 školskou radu. Školská rada zvolila svého předsedu (RNDr. Jaroslav Hajtmar), místopředsedu (Mgr. Pavel Doubrava) a zapisovatele (PaedDr. Jana Drlíková). ŠR dále projednala a schválila svůj nový jednací řád platný od 23.9.2009.
 • 1.1.2009 :
  Zřizovací listinou č.j. KUOK 113905/2008 ze dne. 11.12.2008 byla k 1.1.2009 zřízena nová školská rada ve složení: ing. Přemysl Čech, Dušan Špůrek, RNDr. Jaroslav Hajtmar, PaedDr. Jana Drlíková, Mgr. Pavel Doubrava a PhDr. Zdeněk David.

Dokumenty související s problematikou školské rady na našem gymnáziu: