Maturita 2018

MATURITNÍ MODEL

Maturitní zkouška v roce 2018 se bude skládat ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ ČÁST

2 povinné zkoušky (1 úroveň):
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika

2–3 povinné zkoušky
- stanoví ředitel školy (RVP)

max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk, matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
- nabídku stanoví ředitel školy