Informace o pomaturitním vzdělávání

INFORMACE O POMATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

TESTOVÁNÍ (OSP, ZSV, … )

MATURITA

ZAMĚSTNÁNÍ