GYZA OPĚT V MARKTBREITU

15. – 21. 4. 2018 se uskutečnila druhá část výměnného pobytu mezi zábřežským gymnáziem a gymnáziem v Marktbreitu. Stejně jako u nás byl program zaměřen Sna kulturu a umění. Přijeli jsme v neděli odpoledne a hned v pondělí jsme šli do školy, proto jsme moc času v rodinách, kromě večerů, netrávili.

Vyučování jsme se účastnili každý den, tedy mnohem více, než němečtí studenti u nás, ze zjevného důvodu – všichni studenti z našeho gymnázia se učí německy a účast v projektu byla iniciována hlavně možností získat velké zkušenosti s německým jazykem. V tom nám prezence v hodinách velice prospěla – já jsem navštěvovala hodiny matematiky, latiny, výtvarné výchovy, němčiny a mimo jiné také angličtiny pro pokročilé, které byly velice zajímavé.

Co se týče kulturně-uměleckého programu, který byl hlavním tématickým rámcem výměnného projektu, zúčastnili jsme se taneční hodiny aerobiku se studentkou Julianou, divadelní nebo hudební výuky a také jsme shlédli film o Goethovi, o kterém nám učitelka němčiny, Katja, vyprávěla jako o bezesporu největším básníkovi Německa.

Mimo čas strávený v hodinách a program, který jsme trávili s rodinami, jsme měli možnost vidět spoustu krásných měst – mimo Marktbreit, Ochsenfurt a další okolní městečka.

V úterý jeli vlakem do Würzburgu, kde jsme si prohlédli tamní divadelní scénu a seznámili se zákulisím divadla. Na konci projektu jsme se rozloučili s rodinami a strávili poslední noc v dalším krásném bavorském městečku – Bambergu – a také jsme se zúčastnili prohlídky s průvodcem, který se v narodil v česku, takže se nám zde dostalo výkladu v češtině.

Celý týden jsme si velice užili, poznali jsme místní rodinný život, typické jídlo (kde opravdu převládaly párky na spoustu způsobů) a také jsme se mohli seznámit s německým školstvím. A v neposlední řadě jsme si zlepšili své komunikační schopnosti v němčině a angličtině.

Doufám, že tento projekt se udrží i do příštích let a i další studenti budou moct projít tímto skvělým zážitkem, protože kulturu jiného národa pochopíme pouze tak, že se staneme její součástí, i kdyby to mělo být pouze na týden.

Velké poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, bez jejíž finanční podpory by se náš projekt nemohl uskutečnit.

Tereza Balcárková, 7.A