NĚMECKÁ NÁVŠTĚVA NA GYMNÁZIU ZÁBŘEH

Neděle 8.10. – plna očekávání stojím spolu s dalšími

19 studenty na Zábřežském nádraží a čekám na svou budoucí „výměnnou sestru“, která má se mnou strávit celý příští týden. Po necelé půlhodině už vidíme některé účastníky programu, kteří ověšeni kufry spěchají ke svým rodinám, představují se rodičům a objímají své české kamarády.

Tímto začíná týden nabitý zážitky, poznáním a utužováním česko-německých vztahů.

Po večeru stráveném v rodinách se hned následující den odebíráme na 7:55 do školy, kde nás čekají projevy ředitele školy a učitelů – patronů spolupráce. Následně absolvujeme prohlídku Zábřehu a návštěvu radnice, kde jsou naši němečtí přátelé mile přivítáni místostarostou města Karlem Crhonkem.

Den pokračuje obědem ve školní jídelně. Následné odpoledne většina z nás stráví společně – ať už na bowlingu či na skvělé večerní prohlídce Šumperkem s průvodkyní Alenou Žváčkovou.

V úterý se opět scházíme ve škole a po první vyučovací hodině se vydáváme na nádraží – čeká nás prohlídka Olomouce spolu s návštěvou Arcibiskupského paláce. Výlet zakončíme zajímavou rukodělnou aktivitou – výrobou svíček, mýdel a koupelových solí.

Úterní odpoledne trávíme návštěvou taneční lekce, která už se v projektu stala tradicí.

Středeční den je věnování tématu výměnného pobytu – Musik, Theater, Kunst und Tanz – Hudba, divadlo, výtvarné umění a tanec. Po dvou hodinách ve vyučování si nás přebírá paní učitelka Marie Brožová, s níž strávíme hodinu a půl sborovým zpěvem.

Po obědě nás čeká další zajímavá aktivita – „Oživlé osobnosti“ – při které je každé dvojici studentů přidělena některá z německých osobností (Luther, Mozart, Goethe…) a máme

za úkol představit ji divákům pomocí pantomimy.

Po splnění úkolu odcházíme do tělocvičny, kde nás čeká lekce mažoretkového sportu

od Marcely Baníkové a jejich spolutanečníků. Aktivita má výstižný název „Tanec nepotřebuje překlad.“ Všichni si ji, učitele nevyjímaje, patřičně užíváme.

Po skončení vyučování se opět rozcházíme domů.

Čtvrtek – navštěvujeme naše poslední vyučovací hodiny a němečtí „sourozenci“ nám pomáhají připravit si informace o Praze, které máme v pátek německy přednést.

Na večer je pro nás i naše rodiny připravená rozlučková „party“ – s nadšením tančíme spolu s našimi novými přáteli Mašinku, zpíváme Gaudeamus Igitur, kánony i karaoke a kolem 21. hodiny se naposledy rozcházíme domů.

Pátek – 6:15 – scházíme se již potřetí na nádraží a těšíme se na očekávaný výlet do Prahy.

Po tříhodinové cestě vlakem, metrem a tramvají se dostáváme na ubytovnu, odkládáme kufry

a vydáváme se na prohlídku Prahy obohacenou našimi připravenými projevy.

Navštěvujeme místa jako Pražský hrad, Karlův Most, Loretu a dokonce nás čeká zajímavá prohlídka Národního divadla.

Po nákupech a večeři se opět vydáváme do ulic na procházku večerní Prahou.

Sobota 14.10. – smutní ale spokojení se loučíme na Hlavním nádraží s dvaceti německými studenty a dvěma učiteli, kteří nám za týden přirostli k srdci, a velmi se těšíme na duben, kdy pro nás pobyt připravuje německá strana.

Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným učitelům, především paní Lence Hoškové

a Zuzaně Mrázkové, za skvělý program a organizaci a v neposlední řadě sponzorům akce, a to Česko-německému fondu budoucnosti a Sdružení GYZA, za velkou finanční podporu, bez níž by se projekt nemohl uskutečnit.

Tereza Balcárková, 6.A