PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2018

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, (dále jen „škola“) v souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, stanovuje  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2017-2018 počet povinných zkoušek a formu, témata a termín povinných a nepovinných zkoušek.

Počet povinných zkoušek

Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat ze 2 povinných zkoušek.

(Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.)

Nabídka a témata povinných a nepovinných zkoušek

Forma zkoušek

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. příprava + 15. min. ústní zkouška)

Termín zkoušek

21. – 25. května 2018

Způsob hodnocení zkoušek

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – 4.A
Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – 8.A