Výsledky Maturitní generálky 2010

V říjnu 2010 se na středních školách v České republice uskutečnila tzv. Maturitní generálka. V naší škole si 74 žáků vyzkoušelo testy z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky v obou úrovních obtížnosti. Žáci vypracovali celkem 175 testů, z toho pouze ve dvou testech nebyli úspěšní. V obou případech se jednalo o vyšší úroveň obtížnosti maturitní zkoušky. Maturitní zkoušku by tedy vykonalo úspěšně 97% žáků. To odpovídá výsledkům našich žáků, na které jsme byli u maturitních zkoušek v minulých letech zvyklí.

Žáci naší školy se proto nemusejí „nové maturity“ obávat. Maturitní generálka ukázala, že kvalita naší školy je pro žáky zárukou toho, že budou po absolvování studia dobře připraveni k úspěšnému vykonání maturitních zkoušek i k zvládnutí přechodu na vysoké školy.