Úspěch v řečnické soutěži Mladý Demosthenes

Mladý Demosthenes je celostátní soutěž v umění komunikace, cílovou skupinou jsou žáci II. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Soutěž postupně probíhá na úrovni školního, regionálního, krajského a nakonec celostátního kola, účastníci prvních tří stupňů kol soutěží v monologu na libovolné téma. Cílem těchto soutěží je porovnání komunikačních dovedností žáků základních škol a gymnázií, podpora komunikačních aktivit ( školní rozhlas, recitační a divadelní kroužky), zdůraznění významu kultury mluveného projevu.

Letošního školního kola se zúčastnilo sedm studentů v I. kategorii ( tj. 12 – 13 let) a pět studentů v II. kategorii (tj. 14 – 15 let)

V regionálním kole zvítězily Tamara Heidenreichová v I. kategorii s tématem Hyeny a Michaela Schönová v II. kategorii s tématem Knížky. Obě studentky tak postupují do krajského kola, které se uskuteční v průběhu dubna 2011.

V loňském školním roce se do celostátního kola Mladého Démosthena probojovala Tereza Čechová.

Gratulujeme!

IK