Výsledky z výzkumu PISA 2009

Žáci Gymnázia Zábřeh se v roce 2009 zúčastnili mezinárodního výzkumu PISA 2009, ve kterém byla testována úroveň čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. Koncem ledna 2011 škola obdržela výsledky tohoto testování

Ve všech testovaných oblastech se žáci školy umístili výrazně nad průměrem všech testovaných škol (víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia, základní školy).

I ve srovnání pouze mezi víceletými gymnázii naši žáci obstáli.  Celkem se v České republice zúčastnilo testování 57 víceletých gymnázií. Žáci Gymnázia Zábřeh se ve všech testovaných oblastech umístili v „horní polovině“. Nejlepšího výsledku dosáhli v matematické gramotnosti.

  • Čtenářská gramotnost – 24. místo
  • Matematická gramotnost – 14. místo
  • Přírodovědná gramotnost – 27. místo