Londýn a okolí v roce 2013

Poslední květnový týden se po evropských dálnicích a hlavně po území Anglie pohyboval autobus naplněný studenty našeho gymnázia, kteří se vydali poznat hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Londýn a některá přilehlá města, městečka a místa.

Do Anglie nás převezl trajekt, na kterém jsme se strávili zhruba dvě hodiny a využili tak možnosti se projít a protáhnout, protože cesta do Londýna je dlouhá, trvá kolem 22 hodin. Vstoupili jsme na půdu Anglie po pasové kontrole za vydatného deště, který nás provázel v různé intenzitě po celou dobu našeho pobytu a pouze poslední den našeho zájezdu nás hřálo slunce. Díky tomu jsme zažili Londýn a ostatní místa za deště a mlhy, větru i teplého slunce.

Náš zájezd byl pestrý – viděli jsme nejvýznamnější londýnské památky, kde se psala historie, navštívili jsme oblíbené muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s, stali jsme se součástí Londýna, který nakupoval v pátek odpoledne na nejrušnější nákupní ulici Oxford Street, cestovali jsme několikrát metrem, vyšlapali nahoru na Greenwich, abychom se vyfotili na nultém poledníku. Prošli jsme se malebným rodištěm Williama Shakespeara a v dešti se inspirovali univerzitním Oxfordem, nevynechali jsme ani mořské pobřeží, malebný anglický venkov či krásné strmé křídové útesy u města Eastbourne.

Myslím, že jsme nasbírali mnoho nových zkušeností, procvičili si angličtinu a snad si zamilovali alespoň některá z míst, která jsme navštívili.

Tímto také děkuji všem zúčastněným studentům za jejich příkladné chování, dochvilnost, zodpovědnost, spolupráci a příjemnou atmosféru.

Fotografie ke shlédnutí jsou k dispozici ve fotoalbu gymnázia.

Za pedagogický dozor Blanka Horvátová