Informace o zastupování jsou studentům i učitelům k dispozici v rámci školního informačního systému iSkola.