Odkazy na externí zdroje informací pro žáky a rodiče

Odkazy pro případ ohrožení psychického či fyzického bezpečí

Organizace nabízející pomoc

Linka důvěry dětí a mládeže Olomouc tel. 585 414 600 nonstop, příp. http://ssp-ol.cz/

Linka bezpečí – tel. 116 111 anonymně, zdarma, 24 hodin denně pomoc@linkabezpeci.cz

Linka bezpečí – Rodičovská linka 606 021 021, příp. pomoc@rodicovskalinka.cz

Bezplatná nonstop telefonická služba pro děti, jejich rodiče, příbuzné, veřejnost, ale také pedagogy, vychovatele a sociální pracovníky na telefonním čísle 116 000, více webové stránky http://linkaztracenedite.cz/

Linka důvěry Dětského krizového centra NON STOP 241 484 149, rizika kyberprostoru NON STOP 778 510 510, internetové poradenství problém@ditekrize.cz

Podané ruce http://podaneruce.cz/

PONTIS tel. 583211766, pontis@pontis.cz, http://pontis.cz/

Spirála – poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum (www.spirala-zabreh.cz), tel. 605871502

Důležitá telefonní čísla:

Policie ČR – Obvodní oddělení Zábřeh tel. 974 779 741

Okresní ředitelství Policie ČR, preventivně informační skupina tel. 974 779 208

tel. 974 779 209

pissu@mvcr.cz

Městský úřad Zábřeh, oddělení sociálně právní ochrany dětí

Mgr. Hana Horčicová, vedoucí oddělení tel. 583 468 127

Nataša Horváthová, DiS. – kurátor pro děti a mládež tel. 583 468 130,

Bc. Lenka Musilová, DiS. – kurátor pro děti a mládež tel. 583 468 129

PhDr. Ladislav Spurný, krajský koordinátor prevence ve školství tel. 585 508 545

MUDr. Pavla Zechová, psychiatr tel. 607 147 650

MUDr. Barbora Polášková, psychiatr tel. 583 411 946

MUDr. Štěpánová, psychiatr pro děti a dorost tel. 583 215 279

MUDr. Rozsívalová, psychiatr pro děti a dorost tel. 583 219 713

PhDr. Dagmar Konečná, klinický psycholog tel. 737 106 922

Mgr. Veronika Jarmarová, klinický psycholog tel. 605 577 983

PhDr. Morávek, klinický psycholog tel. 583 217 410

PhDr. Petrželová, klinický psycholog tel. 583 223 502

PhDr. Totínová, klinický psycholog tel. 583 311 320

Poradna pro rodinu Olomouckého kraje tel. 583 21 31 41