Home » Přijímačky "nanečisto" 2019

Přijímačky "nanečisto" 2019

Vážení rodiče,
milí žáci,

dne 5. prosince 2019 organizovala naše škola v rámci Dne otevřených dveří „Přijímací zkoušky nanečisto“ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ. Velmi nás potěšil Váš zájem o tuto akci.

Proč PZ nanečisto pořádáme

Testy, které budou použity u ostrých přijímacích zkoušek, jsou specifické způsobem kladení otázek i způsobem záznamu odpovědí a většinou se liší od běžných testů a písemek, na které jsou žáci zvyklí z výuky na svých školách. Proto se zpravidla liší výsledek žáka, který podobný test vidí poprvé, od výsledku žáka, který se již s podobným testem setkal. Chceme proto dát zájemcům o studium na střední škole možnost seznámit se s používaným typem testů a zvýšit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí “ostrých” přijímacích zkoušek. Účastník PZ nanečisto současně získá srovnání svých výsledků s výsledky ostatních žáků a může tedy vyhodnotit, jestli je potřeba v některém předmětu ještě zapracovat na přípravě.

Co když se mi test nepovedl

Zachovejte chladnou hlavu. Neúspěch v testech ještě vůbec neznamená, že nemáte předpoklady ke studiu na střední škole. Výsledky v PZ nanečisto bývají zpravidla horší, než u “ostrých přijímacích zkoušek”. (V minulých letech byl průměrný výsledek žáků u PZ nanečisto až o 20% horší než o ostrých PZ.) Je to tím, že u PZ nanečisto se mnozí žáci setkávají s použitým typem testu poprvé. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec jinak. Často je proto výsledek testu na první pokus ovlivněn více schopností rychle se zorientovat v nové situaci a odolávat stresu než studijními předpoklady nebo vědomostmi a dovednostmi žáka.

Pokud jste z testů přece jen zjistili, že máte v některé oblasti nedostatky ve vědomostech, nebo že Vám dělá problémy řešení určitého typu úloh, máte ještě do “ostrých” přijímacích zkoušek čas zapracovat na své přípravě.

Všem zúčastněným přeji mnoho štěstí a úspěchů v přijímacím řízení v roce 2020.

Mgr. Martin Paclík
ředitel školy


Výsledky PZ nanečisto