Home » Maturita 2019 » Profilová část maturitní zkoušky 2019

Profilová část maturitní zkoušky 2019

Ředitel gymnázia, jehož činnost vykonává Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20, (dále jen „škola“) v souladu s § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, stanovuje  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018-2019 počet povinných zkoušek a formu, témata a termín povinných a nepovinných zkoušek.

Počet povinných zkoušek

Profilová část maturitní zkoušky se bude skládat ze 2 povinných zkoušek.

(Žák může dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.)

Nabídka a témata povinných a nepovinných zkoušek

Forma zkoušek

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 min. příprava + 15. min. ústní zkouška)

Termín zkoušek

20. – 24. května 2019

Způsob hodnocení zkoušek

  • Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – 4.A
  • Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky – 8.A