Online soutěž matematický klokan proběhla na naší škole 19.3.2021 v době od 10:00 – 11:30 hodin online v systému Assignments Teams. Do soutěže se zapojilo celkem 49 studentů – v kategorii Benjamin (G1A a G2A) soutěžilo 25 žáků, v kategorii Kadet (G3A a G4A) soutěžilo 8 žáků, v kategorii Junior (1A, 2A, G5A, G6A) soutěžilo 10 studentů a v kategorii STUDENT (3A, 4A, G7A, G8A) soutěžilo 6 studentů. Soutěžící během řešení zjistili, že mnohé soutěžní úlohy jsou poměrně obtížné a velmi často mají hodně daleko k učivu probíranému v běžných hodinách matematiky. Organizátoři této zavedené mezinárodní soutěže totiž nesází na znalosti soutěžících, ale zejména na jejich důvtip a schopnost orientace v problému. Důvodem je zejména mezinárodní rozměr soutěže, který musí odrážet různé vzdělávací programy v různých zemích.

Všem soutěžícím děkuji, že překonali své pohodlí a soutěže se zúčastnili. Velkou pochvalou bych chěl velmi ocenit početnou účast našich benjamínků tj. žáků G1A!

Za zmínku stojí, že se kvůli studijním povinnostem soutěže podařilo účastnit pouze třem žákům třídy G2A a nikomu z G4A, 1A a G8A. Celkově lze poměrně malý zájem o soutěž lze vysvětlit nezbytnou účastí žáků a studentů na oblíbené páteční on-line výuce ;-). 

Zadání a výsledky:

Pokud by si někdo chtěl vyzkoušet soutěž alespoň „nanačisto“, nabízíme zájemcům možnost stažení zadání i výsledků:

Jaroslav Hajtmar – organizátor online soutěže

Výsledková listina

Matematický klokan 2020 

 
       
  Kategorie Benjamín:  
       
1 G2A Barbora Měšťánková 120
2 G1A Reichel Ondřej  115
3 G1A Ivana Skálová 108
4 G2A Jan Dobiáš 106
5 G1A Andrea Blažková 104
6 G2A Veronika Weinlichová 104
7 G1A Vítězslav Labor 102
8 G1A Václav Žváček 100
9 G1A Aneta Přikrylová 97
10 G1A Šimon Rojdovský 93
11 G1A Jitka Rýznarová 83
12 G1A Anežka Straková 77
13 G1A Gabriela Applová 76
14 G1A Nela Křivancová 75
15 G1A Anna Kaňková 71
16 G1A Vojtěch Míča 71
17 G1A Kristýna Pospíšilová 67
18 G1A Alžběta Pribilincová 65
19 G1A Michal Vašíček 63
20 G1A Kristýna Zpěváková 62
21 G1A Karolína Králová 61
22 G1A Tatiana Kupková 61
23 G1A Emílie Melicheriková 60
24 G1A Petr Michal 60
25 G1A Fričerová Simona 59
       
  Kategorie Kadet:  
       
1 G3A Knápek David 106
2 G3A Ondřej Nevěřil 97
3 G3A Pavel Suchý 89
4 G3A Kateřina Králová 80
5 G3A Anna Odložilová 73
6 G3A Michaela Sedláčková 60
7 G3A Jiří Weinlich 60
8 G3A Kateřina Potěšilová 57
       
  Kategorie Junior:  
       
1 G6A Jan Pelikán 86
2 G5A Filip Klimeš 78
3 G5A Marie Navrátilová  76
4 G6A Martin Štoudek 67
5 2A Lucie Meixnerová 66
6 G5A Klára Egerová 61
7 G5A Zbyněk Eger 60
8 G5A Monika Musilová 59
9 2A Josef Hobler 54
10 G6A Adéla Poláchová 54
       
  Kategorie Student:  
       
1 G7A Vít Skalický 62
2 G7A Adéla Ulrichová 56
3 4A Vojtěch Hampl 53
4 G7A Šimon Nesporý 53
5 3A Ondřej Jedelský 41
6 3A Václav Vít 32