Komentář k ředitele školy k PZ nanečisto

Vážení rodiče,
milí žáci,

dne 7. prosince 2023 organizovala naše škola „Přijímací zkoušky nanečisto“ pro žáky 5. a 9.tříd ZŠ. Velmi nás potěšil Váš zájem o tuto akci.

Proč PZ nanečisto pořádáme

Testy, které budou použity u ostrých přijímacích zkoušek, jsou specifické způsobem kladení otázek i způsobem záznamu odpovědí a většinou se liší od běžných testů a písemek, na které jsou žáci zvyklí z výuky na svých školách. Proto se zpravidla liší výsledek žáka, který podobný test vidí poprvé, od výsledku žáka, který se již s podobným testem setkal. Účelem PZ nanečisto proto bylo mimo jiné dát zájemcům o studium na střední škole možnost seznámit se s používaným typem testů a zvýšit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek. Účastník PZ nanečisto také získává srovnání svých výsledků s výsledky ostatních žáků a může tedy vyhodnotit, jestli je potřeba v některém předmětu ještě zapracovat na přípravě.

Co když se mi test nepovedl

Zachovejte chladnou hlavu. Neúspěch v testech ještě vůbec neznamená, že nemáte předpoklady ke studiu na střední škole. Výsledky v PZ nanečisto bývají pravidelně výrazně horší, než později u „ostrých přijímacích zkoušek“. Je to tím, že u PZ nanečisto se mnozí žáci setkávají s použitým typem testu poprvé. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec jinak. Často je proto výsledek testu na první pokus ovlivněn více schopností rychle se zorientovat v nové situaci než studijními předpoklady nebo vědomostmi a dovednostmi žáka.

Pokud jste z testů přece jen zjistili, že máte v některé oblasti nedostatky ve vědomostech, nebo že Vám dělá problémy řešení určitého typu úloh, máte ještě do „ostrých“ přijímacích zkoušek čas zapracovat na své přípravě.

Všem zúčastněným přeji mnoho štěstí a úspěchů v přijímacím řízení v roce 2024.

Mgr. Martin Paclík
ředitel školy


PDF formátovaný předchozí text si můžete přečíst ZDE.

Výsledky PZ nanečisto