Vážení rodiče,
milí žáci, v týdnu od 6. do 12. prosince 2021 organizovala naše škola „Přijímací zkoušky nanečisto“ pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ. V letošním roce se zkoušky vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci konaly distanční formou, což zřejmě ovlivnilo mimo jiné počet účastníků. Zejména žáků z 5. tříd základních škol se akce zúčastnilo velmi málo žáků (resp. velmi málo žáků odevzdalo vyplněné záznamové archy). Výsledky těch účastníků, kteří záznamové archy odevzdaly, jsou v níže připojených PDF souborech.

Proč PZ nanečisto pořádáme

Testy, které budou použity u ostrých přijímacích zkoušek, jsou specifické způsobem kladení otázek i způsobem záznamu odpovědí a většinou se liší od běžných testů a písemek, na které jsou žáci zvyklí z výuky na svých školách. Proto se zpravidla liší výsledek žáka, který podobný test vidí poprvé, od výsledku žáka, který se již s podobným testem setkal. Účelem PZ nanečisto proto bylo mimo jiné dát zájemcům o studium na střední škole možnost seznámit se s používaným typem testů a zvýšit tak jejich šance na úspěšné zvládnutí „ostrých“ přijímacích zkoušek.

Co když se mi test nepovedl

Zachovejte chladnou hlavu. Neúspěch v testech ještě vůbec neznamená, že nemáte předpoklady ke studiu na střední škole. Výsledky v PZ nanečisto bývají zpravidla horší, než u „ostrých přijímacích zkoušek“. (V minulých letech byl průměrný výsledek žáků u PZ nanečisto až o 20% horší než u ostrých PZ.) Je to tím, že u PZ nanečisto se mnozí žáci setkávají s použitým typem testu poprvé. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec jinak. Často je proto výsledek testu na první pokus ovlivněn více schopností rychle se zorientovat v nové situaci než studijními předpoklady nebo vědomostmi a dovednostmi žáka. Mimo to se do výsledků testů v letošním roce určitě negativně promítly také důsledky distanční výuky, která probíhala po většinu minulého školního roku a téměř celé druhé pololetí předminulého školního roku. Zejména u žáků z letošního 5. ročníku ZŠ je třeba si uvědomit, že distanční výuka zabrala prakticky čtvrtinu jejich celé dosavadní školní docházky. Pokud jste z testů přece jen zjistili, že máte v některé oblasti nedostatky ve vědomostech, nebo že Vám dělá problémy řešení určitého typu úloh, máte ještě do „ostrých“ přijímacích zkoušek čas zapracovat na své přípravě.

Jedna povzbudivá informace na závěr

MŠMT si uvědomuje negativní důsledky distanční výuky, a proto přizpůsobilo specifikace požadavků pro jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022. Tyto úpravy se (snad) promítnou také do podoby testů, které CERMAT připraví pro letošní školní rok. Všem zájemcům o studium ve střední škole přeji mnoho štěstí a úspěchů v přijímacím řízení v roce 2022.

Mgr. Martin Paclík
ředitel školy

Elektronická registrace byla již bohužel ukončena.